Hướng dẫn ủy quyền quyết toán thuế TNCN “Đúng Luật”

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN được quy định cụ thể như thế nào? Đối tượng nào được ủy quyền quyết toán thuế? Trường hợp nào không được ủy quyền? Cách thức thực hiện ủy quyền ra sao? Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này thì hãy cùng TaxPlus tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

uỷ quyền quyết toán thuế là gì

Uỷ quyền là một trong hai hình thức đại diện theo quy định của pháp luật được ghi nhận tại khoản 3 Điều 139 Bộ Luật dân sự 2005.

Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân nơi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế đại diện để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Quy định về ủy quyền quyết toán thuế TNCN được thể hiện đầy đủ ở Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cụ thể: Các cá nhân & tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân ủy quyền có thu nhập chịu thuế TNCN.

Điều này có nghĩa là, việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN sẽ rơi vào những tình huống sau:

 • Tên của cá nhân xuất hiện trên bảng lương thì phải quyết toán thuế TNCN dù phát sinh tiền thuế hay không. 
 • Không có tên trên bảng lương thì sẽ không cần phải quyết toán thuế TNCN

Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Thực tế, đối với các trường hợp quyết toán thuế TNCN thay cần phải được có sự ủy quyền của cá nhân đó. Lúc này, cá nhân bắt buộc phải làm mẫu giấy ủy quyền theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN được ban hành kèm theo thông tư của Bộ Tài Chính. 

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Để có thể tải được mẫu giấy ủy quyền một cách dễ dàng nhất, bạn nhấp vào đây. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể hỏi thêm bộ phận thực hiện quyết toán thuế TNCN của công ty nơi đang làm việc để họ gửi mẫu cho bạn và hướng dẫn các bước thực hiện. 

Xem thêm:

Trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Để hiểu rõ hơn về quy định quyết toán thuế TNCN, bạn cần phải nắm được những trường hợp nào được ủy quyền và những trường hợp nào không được ủy quyền. 

Các trường hợp được ủy quyền

 • Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương với hợp đồng lao động từ 3 tháng tại một nơi và vẫn còn đang làm việc tại đây vào thời điểm quyết toán thuế TNCN kể cả khi chưa làm đủ 12 tháng thì được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế đối với phần thu nhập do doanh nghiệp đó chi trả.
 • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc tổ chức lại như hợp nhất, chia tách thì việc quyết toán sẽ được ủy quyền cho đơn vị tổ chức mới nếu cá nhân không có thu nhập từ nơi nào khác.
 • Đối với trường hợp thuyên chuyển công tác trong cùng tổ chức doanh nghiệp thì việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN vẫn cho đơn vị tổ chức mới thực hiện. Ví dụ, nếu bạn chuyển từ công ty con sang công ty mẹ thì sẽ ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty mẹ thực hiện.
Xem thêm:  Thuế tự vệ là gì? TẤT TẦN TẬT chi tiết chuyên sâu nhất

Các trường hợp không được ủy quyền

Bên cạnh những trường hợp được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN sẽ có những trường hợp không được phép thực hiện. Những trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN được quy định theo khoản 3 điều 21 tại thông tư 92/2015/TT-BTC.

Những cá nhân được tổ chức cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN sẽ không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập. Hoặc những cá nhân thuộc diện phải trực tiếp giải quyết thuế TNCN với cơ quan có thẩm quyền đối với thu nhập phát sinh trong năm sẽ không được ủy quyền cho bất kỳ tổ chức nào quyết toán thuế TNCN. Đối với các cá nhân có thu nhập vãng lai mà chưa thực hiện khấu trừ thuế TNCN hoặc đã khấu trừ nhưng chưa đủ thì cũng sẽ không thuộc diện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. 

Tóm lại, những trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế được gói gọn trong những thành phần sau đây:

 • Những cá nhân có nguồn thu nhập từ nhiều nơi với hợp đồng lao động 3 tháng trở lên. 
 • Cá nhân chỉ có duy nhất nguồn thu nhập vãng lai đã thực hiện khấu trừ thuế 10%. 
 • Cá nhân chưa đăng ký thông tin mã số thuế
 • Những cá nhân thuộc diện xét giảm thuế được quy định tại khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành vào năm 2013. 

Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Để có thể được ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì mỗi cá nhân phải là nhân viên tại một tổ chức doanh nghiệp duy nhất với hợp đồng từ 3 tháng trở lên. Cùng với đó là cá nhân phải có tên trên bảng lương và nhận được thu nhập từ tiền lương, tiền công… qua các hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đang công tác.

Tất cả những cá nhân được kể trên đều có đủ điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phải thực hiện đăng ký mã số thuế trước đó và không thuộc diện miễn giảm thuế TNCN.

Đối tượng được ủy quyền

Tất cả các cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hoạt động kinh doanh sản xuất với một nguồn duy nhất thì sẽ đều được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN thay.

Xem thêm:  Thuế chống bán phá giá là gì? Vai trò của thuế chống bán phá giá

Các cá nhân có thu nhập phải có hợp đồng lao động từ 3 tháng tại nơi làm việc thì vào thời điểm quyết toán sẽ được ủy quyền quyết toán thuế tại doanh nghiệp đối với phần thu nhập được chi trả tại đây.

Thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Định kỳ hàng tháng và cuối năm là thời điểm các nhân viên kế toán của tổ chức sẽ thực hiện công tác khấu trừ và quyết toán thuế TNCN. Đây chính là thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN. 

 • Cá nhân sẽ phải nộp tiền thuế TNCN nếu có phát sinh thêm
 • Được hoàn thuế TNCN nếu số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế đã quyết toán. 

Tất cả vấn đề liên quan đến quyết toán thuế TNCN sẽ được ủy quyền cho tổ chức (nơi cá nhân làm việc) và tổ chức phải thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Thực tế, thời điểm này trễ nhất là vào ngày 30 tháng 3 hằng năm. 

Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn cách ghi giấy ủy quyền

Để có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN, cá nhân phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Một trong những bước quan trọng nhất đó là ghi giấy ủy quyền. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm và đây là lần đầu tiên thì hãy chú ý những vấn đề dưới đây.

Mỗi trường hợp sẽ có cách ghi mẫu giấy ủy quyền khác nhau. Chính vì vậy, các cá nhân phải hết sức cẩn thận để tránh làm mất thời gian. 

 • Trường hợp, cá nhân được thuyên chuyển công tác từ nơi cũ qua nơi mới thuộc diện doanh nghiệp chia tách thì cần phải trả lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do nơi cũ cấp. Trong mẫu giấy ủy quyền cần ghi rõ nội dung bao gồm thời gian làm việc ở nơi cũ và bắt đầu chuyển qua nơi mới với ly do công ty chia tách, sáp nhập. 
 • Nếu cá nhân chỉ có thu nhập tại một tổ chức duy nhất với hợp đồng từ 3 tháng thì chỉ cần điền nội dung ở mục 1 của mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế
 • Đối với trường hợp, cá nhân vừa có thu nhập tại công ty với hợp đồng 3 tháng trở lên và cả thu nhập vãng lai ở một tổ chức khác mà có khấu trừ thuế 10% nhưng lại không có yêu cầu quyết toán thì chỉ cần ghi nội dung ở mục 2. Phần nội dung phải ghi rõ mức thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng. 

Ngoài ra, để đảm bảo việc ghi mẫu giấy ủy quyền chính xác nhất thì bạn có thể tham khảo thêm bộ phận kế toán của công ty. Những kế toán viên chuyên nghiệp sẽ giúp bạn điền thông tin đầy đủ và chính xác nhất đối với từng trường hợp.

Xem thêm:  Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty chuẩn pháp lý

Câu hỏi về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bà Mai Thu Sang (Lâm Đồng): Trong năm 2021, thu nhập của ông A tại đơn vị được tính thuế luỹ tiến (viên chức), tuy nhiên ông A có thu nhập từ việc làm đề tài nghiên cứu của Sở, do đơn vị chi hộ và đã được khấu trừ thuế 10% tại nguồn, đơn vị đã kê khai thuế cho phần thu nhập này.

Vậy, khi lên tờ khai quyết toán, thu nhập từ đề tài nghiên cứu của ông A được đưa vào bảng nào trên tờ khai quyết toán thuế TNCN?

Tổng cục Thuế trả lời: Căn cứ Tiết d.3 Điểm d Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Ông Lâm Thanh (Thanh Hóa): Trường hợp người lao động có thu nhập chịu thuế từ 2 tổ chức là các công ty con trong cùng tập đoàn. Trong đó, người lao động ký hợp đồng lao động với tổ chức A và thu nhập tại tổ chức này là thu nhập tính thuế lũy tiến, người lao động ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức B và thu nhập tại đơn vị này là thu nhập khấu trừ thuế vãng lai (10%). Như vậy người lao động này có đủ điều kiện để ủy quyền cho tổ chức A quyết toán thuế hay không?

Tổng cục Thuế trả lời: Theo quy định tại Tiết d.2 Điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

Theo đó, trường hợp người lao động có thu nhập từ hai nơi trở lên mà thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% thì có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức A.

Xem thêm:

Lời kết

Trên đây là tất tần tật thông tin về quy định ủy quyền quyết toán thuế TNCN hiện nay. Hy vọng sau khi tham khảo, bạn sẽ có thêm kiến thức để thực hiện đúng việc quyết toán thuế TNCN theo quy định của bộ Tài Chính. Nếu bạn có thắc gì xin hãy liên hệ với Tax Plus Blog qua thông tin sau.

Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH TAX PLUS SOLUTION
 • Địa chỉ: 329-331 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM
 • Hotline: 0853 9999 77
 • Email: info@taxplus.vn

Xuất bản ngày: 18/07/2019 @ 07:36

Đánh giá bài viết post