Điều kiện tuyển lao động nước ngoài và thủ tục xin GPLĐ

Nếu như các doanh nghiệp muốn tuyển lao động là người nước ngoài sẽ phải hiểu rõ điều kiện cũng như thủ tục thuê lao động nước ngoài. Vì thế, TaxPlus muốn cung cấp thêm kiến thức mới trong bài viết này để giúp doanh nghiệp tránh việc thiếu sót hoặc không chấp hành đúng quy định và bị xử phạt

Điều kiện thuê lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đối với người lao động là người nước ngoài sẽ phải tuân thủ theo quy định của Pháp Luật về việc đăng ký để được cấp giấy phép tại Việt Nam. Do đó khi muốn tuyển lao động là người nước ngoài doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các điều kiện để việc tuyển dụng được đảm bảo. Cụ thể, điều kiện tuyển lạo động người nước ngoài sẽ phải tuân thủ những quy định sau đây

#1 Nếu là công dân nước ngoài vào Việt Nam

Trước khi đảm bảo điều kiện tuyển dụng thì bản thân người nước ngoài nếu muốn làm việc tại Việt Nam sẽ phải đáp ứng được những yêu cầu trong Điều 169 Bộ Luật lao động 2012 về “Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam” Cụ thể:

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề & sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
 • c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
 • d) Có giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Tìm hiểu Hợp đồng lao động thời vụ

Xem thêm:  CEO là gì? Tầm ảnh hưởng của CEO trong CTY
tuyển dụng lao động nước ngoài
Người nước ngoài muốn vào Việt Nam làm việc phải đáp ứng được yêu cầu tại điều 169, Bộ Luật lao động 2012

#2 Nếu là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Với người nước ngoài khi muốn làm việc tại Việt Nam sẽ phải đáp ứng được đủ những yêu cầu trên đây. Tiếp tục sau đó nếu các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài sẽ phải đáp ứng được điều kiện ghi tại  “Điều 170. Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài” trong bộ luật lao động 2012 như sau:

 • “Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia & lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
 • Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy nếu như doanh nghiệp của bạn muốn tuyển dụng lao động là người nước ngoài thì cả doanh nghiệp và người có nhu cầu hoặc được mời về làm việc tại Việt Nam sẽ cần phải đáp ứng được những quy định tại Điều 169 & 170 Bộ Luật lao động 2012.

Thủ tục cấp GPLĐ cho người nước ngoài tại Việt Nam

Ngoài việc đáp ứng được các yêu cầu & điều kiện tại Điều 169 & 170 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động nước ngoài còn cần được cấp giấy phép lao động. Vì thế nếu như chưa được cấp và muốn sang làm việc hợp pháp sẽ phải tuân thủ theo thủ tục được quy định.

Trước khi sử dụng lao động, doanh nghiệp có nhu cầu muốn thuê người nước ngoài làm việc sẽ phải thực hiện báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng của mình.

Xem thêm:  Tại sao website có chữ: "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"

Doanh nghiệp cần gửi báo cáo & giải trình tại các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho người nước ngoài làm việc hoặc nơi người sử dụng lao động tại địa phương. Sau đó sẽ tiến hành các thủ tục để được cấp GPLĐ cho người nước ngoài.

Thủ tục cấp GPLĐ cho người nước ngoài tại Việt Nam
Giấy phép lao động chỉ có thời hạn tối đa 2 năm sau khi được cấp

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đối với người nước ngoài, nếu muốn được cấp mới giấy phép lao động trong lần đầu tới Việt Nam để làm việc sẽ cần tuân thủ theo “Mục 3, Điều 9, Nghị Định số 11/2016/NĐ-CPvề điều kiện cấp giấy phép lao động:

 • “Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.”

Sau khi đã đáp ứng được điều kiện để được cấp giấy phép lao động thì các doanh nghiệp sẽ cần phải hoàn thiện được hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ với cơ quan có thẩm quyền tại “Mục 3, Điều 10, nghị Định số 11/2016/NĐ-CP” như sau:

 • “Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt
 • Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ”

Như vậy bạn sẽ cần chú ý đến các điều kiện cũng như thủ tục hồ sơ để gửi tới cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra giấy phép lao động với người nước ngoài tại Việt Nam chỉ có hiệu lực không quá 2 năm. Sau đó sẽ thực hiện thủ tục xin cấp lại GPLĐ nếu còn nhu cầu tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

Xem thêm:  Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể - Chuẩn pháp lý 2023

Thủ tục xin cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động trong những trường hợp bị mất, bị hết hạn sẽ cần tuân thủ theo “Mục 4, Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP” về Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động như sau:

 • “Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động đã được cấp
 • Giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều này là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.”
Thủ tục xin cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài
Sau khi hết hạn giấy phép cần làm thủ tục xin cấp lại theo điều 14 tại nghị Định số 11/2016/NĐ-CP

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Lời kết

Trên đây chính là những thông tin về các quy định của Pháp Luật về Điều kiện tuyển lao động nước ngoài & thủ tục xin GPLĐ mà doanh nghiệp cần tuân thủ. Nếu như bạn muốn được tư vấn kỹ hơn về các thủ tục cũng như quy định về vấn đề này, xin liên hệ ngay với TaxPlus.vn theo thông tin sau:

Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH TAX PLUS SOLUTION
 • Địa chỉ: 329-331 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM
 • Hotline: 0853 9999 77
 • Email: info@taxplus.vn

Xuất bản ngày: 18/12/2019 @ 17:17

Đánh giá bài viết post