Thuế xuất nhập khẩu là gì? Những quy định về kê khai thuế xuất nhập...

Thuế xuất nhập khẩu là khoản thuế quan trọng để nhà nước quản lý mặt hàng trong và ngoài nước. Chúng giúp ổn định kinh tế vĩ mô và tăng sức mạnh cạnh tranh cho hàng hóa. Cùng TaxPlus tìm hiểu chi tiết hơn về thuế xuất nhập khẩu và cách kê khai trong bài viết sau nhé.

Thuế xuất nhập khẩu là gì?

Thuế xuất nhập khẩu, thường được gọi theo cách khác là thuế quan, bao gồm hai loại là thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

Thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có thể được hiểu như sau:

 • Thuế xuất khẩu là loại thuế áp dụng cho các mặt hàng mà Nhà nước muốn giới hạn việc xuất khẩu.
 • Thuế nhập khẩu là loại thuế mà một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ áp dụng đối với hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu.
1 thue xuat nhap khau
Khái niệm về thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu được quy định theo Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 như sau:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
 • Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường nội địa vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường nội địa.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.
 • Các trường hợp sau đây không áp dụng đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
 • Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;
 • Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;
 • Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
 • Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.
 • Chính phủ sẽ quy định chi tiết Điều này.
Xem thêm:  Thuế quan là gì? Đối tượng chịu thuế quan và cách tính thuế
2 thue xuat nhap khau
Các đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

Các trường hợp hàng hóa không phải là đối tượng chịu thuế

Dưới đây là những trường hợp hàng hóa không phải chịu thuế:

 • Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển.
 • Hàng hóa nhận viện trợ nhân đạo, viện trợ không cần hoàn trả.
 • Hàng hóa xuất khẩu từ khu vực không thu thuế ra nước ngoài, hàng nhập từ nước ngoài vào khu vực không thu thuế và chỉ được sử dụng tại khu vực không thu thuế đó, hoặc hàng hóa chuyển từ khu vực không thu thuế này sang khu vực không thu thuế khác.
 • Phần dầu mỏ dùng để đóng thuế tài nguyên khi xuất khẩu.

Ai phải nộp thuế xuất nhập khẩu?

Theo Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, những người phải nộp thuế bao gồm:

 • Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Tổ chức được ủy thác thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Những người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hoặc gửi, nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
 • Những người được ủy quyền, bảo lãnh và thực hiện việc đóng thuế thay cho người nộp thuế, trong đó có:
  • Đại lý làm thủ tục hải quan khi được người nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế khi nộp thuế thay cho người nộp thuế;
  • Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng khi bảo lãnh, nộp thuế thay cho người nộp thuế;
  • Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh;
  • Chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp;
  • Người khác được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Người mua hàng, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không dùng cho việc sản xuất, tiêu dùng mà lại bán lại tại thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.
Bạn cần phải nộp thuế xuất nhập khẩu theo quy định
Bạn cần phải nộp thuế xuất nhập khẩu theo quy định
 • Người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Xem thêm:  Gross Margin là gì? Cách tính chuẩn xác và ý nghĩa

Xem thêm: Thuế bảo vệ môi trường là gì? Cách tính và khai báo thuế theo quy định

Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Theo Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, cơ sở để xác định thuế xuất nhập khẩu là như sau:

 • Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính dựa trên giá trị tính thuế và thuế suất tỷ lệ phần trăm (%) cho mỗi mặt hàng vào thời điểm xác định thuế.
 • Thuế suất cho hàng hóa xuất khẩu được định rõ cho mỗi mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu. Nếu hàng hóa xuất khẩu sang một nước, nhóm nước hoặc lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong mối quan hệ thương mại với Việt Nam, thì sẽ tuân theo những thỏa thuận này.
 • Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường và được áp dụng như sau:
  • Thuế suất ưu đãi được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc lãnh thổ tạo điều kiện ưu đãi nhất trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu vực không thu thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước nếu đạt điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ tạo điều kiện ưu đãi nhất trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
  • Thuế suất ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu vực không thu thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước nếu đạt điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
  • Thuế suất thông thường áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu không nằm trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b mục này. Thuế suất thông thường được định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trong trường hợp thuế suất ưu đãi là 0%, Thủ tướng Chính phủ sẽ căn cứ vào quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng thuế suất thông thường.
Xem thêm:  VssID là gì? Biết ngay TẤT TẦN TẬT về VssID [NEW]
Các căn cứ để tính thuế xuất nhập khẩu
Các căn cứ để tính thuế xuất nhập khẩu

Cách tính thuế nhập khẩu

Cách tính thuế khá đơn giản theo công thức sau:

Thuế NK = Trị giá tính thuế hàng NK  * Thuế suất thuế NK

          Thuế GTGT= (Trị giá tính thuế hàng NK+thuế NK)*Thuế suất thuế GTGT

Như vậy nếu chỉ có 2 loại thuế trên, số tiền thuế bạn thực thế phải trả cho lô hàng là:

Tổng tiền thuế: = Thuế NK + thuế GTGT

Thuế môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt

Khi nhập khẩu một số loại hàng hóa đặc thù vào Việt Nam, bạn có thể phải đóng thêm một hoặc cả hai loại thuế dưới đây:

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt – thuế này được tính vào giá và áp dụng cho một số mặt hàng nhập khẩu được quản lý trong danh mục, ví dụ như: thuốc lá, rượu bia, bài lá…
 • Thuế bảo vệ môi trường – thuế này được tính trên mỗi đơn vị hàng hóa và áp dụng cho các mặt hàng có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, như: xăng, dầu, túi nilon, thuốc trừ sâu…
Doanh nghiệp có thể phải kê khai thêm thuế môi trường và thuế TTĐB
Doanh nghiệp có thể phải kê khai thêm thuế môi trường và thuế TTĐB

Công thức tính thuế phụ thu sau đây:

Tổng thuế: = Thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế bảo vệ môi trường

thuế giá trị gia tăng

Đối với từng loại thuế:

 • Thuế nhập khẩu: như đã giải thích ở phần trước
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt = Thuế suất tiêu thụ đặc biệt * (Trị giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu)
 • Thuế bảo vệ môi trường = Thuế suất tuyệt đối bảo vệ môi trường * Lượng hàng
 • Thuế giá trị gia tăng = (Giá tính thuế hàng nhập + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế bảo vệ môi trường)* Thuế suất giá trị gia tăng

Bạn sẽ nhận thấy rằng các giá trị tính thuế của những loại thuế sau bao gồm cả tiền thuế được tính trước đó. Điều này được gọi là “thuế chồng thuế”, điều mà các nhà nhập khẩu thường phàn nàn.

Hơn nữa, việc tính thuế và nộp thuế là trách nhiệm của người nhập khẩu. Do đó, bạn cần rất thận trọng khi tra cứu, tính toán, khai báo và nộp thuế cho hàng hóa nhập khẩu của mình.

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Lời kết

Thông qua những chia sẻ ở trên, chúng tôi đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thuế xuất nhập khẩu cũng như cách tính thuế chính xác. Bạn cần phải định hàng hóa của mình có chịu thuế hay không và thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Đánh giá bài viết post