Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Cách tính và khai báo

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được cơ quan thuế quy định rõ và mọi cá nhân/tổ chức đều phải tuân thủ. TaxPlus sẽ giúp bạn hiểu rõ về khái niệm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và cách kê khai thuế đúng quy định.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì?

Hiện tại, luật pháp chưa có định nghĩa cụ thể về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (hoặc còn được gọi là thuế đất phi nông nghiệp) có thể được hiểu là khoản tiền người sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước khi họ sử dụng đất cho mục đích không phải nông nghiệp, ngoại trừ những trường hợp được miễn hoặc không cần phải nộp thuế này.

1 thue su dung dat phi nong nghiep
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì?

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, bao gồm:

– Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

– Đất phi nông nghiệp tại mục (3) sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh bao gồm:

– Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ;

Xem thêm:  Nhân viên thử việc có phải nộp thuế TNCN không? Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thử việc 2023

– Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;

– Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

– Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

– Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

– Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

– Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 3 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010)

Các đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định
Các đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định

Xem thêm: Phí trước bạ nhà đất là gì? Những cách tính và kê khai thuế trước…

Ai phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Đối tượng chịu trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Điều 4 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 được xác định như sau:

 • Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc phạm vi chịu thuế theo mục (2) là người nộp thuế.
 • Trong trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì người hiện tại đang sử dụng đất sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế.
 • Có một số tình huống cụ thể về người nộp thuế như sau:
  • Nếu Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, người thuê đất sẽ nộp thuế.
  • Nếu người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng, người nộp thuế sẽ được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu hợp đồng không nêu rõ người nộp thuế, người có quyền sử dụng đất sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế.
  • Trong trường hợp đất đã có Giấy chứng nhận nhưng đang bị tranh chấp, người đang sử dụng đất sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế trước khi tranh chấp được giải quyết. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất.
  • Nếu có nhiều người cùng sở hữu một mảnh đất, người đại diện hợp pháp của nhóm người sở hữu đất đó sẽ nộp thuế.
  • Trong trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất để thành lập pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc phạm vi chịu thuế theo mục (2), pháp nhân mới sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế.
Xem thêm:  Dòng tiền là gì: Khái niệm và cách quản lý
Cá nhân và doanh nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Cá nhân và doanh nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trường hợp giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Các trường hợp sau đây được giảm 50% số thuế phải nộp:

 • Đất thuộc dự án đầu tư nằm trong lĩnh vực được khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại khu vực kinh tế – xã hội gặp khó khăn; đất của doanh nghiệp mà 20% đến 50% lao động là thương binh và bệnh binh.
 • Đất ở trong giới hạn tại những khu vực kinh tế – xã hội có điều kiện khó khăn.
 • Đất ở trong giới hạn của thương binh hạng 3/4, 4/4; những người được hưởng chính sách tương đương thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không nhận trợ cấp hàng tháng.
 • Những người nộp thuế gặp khó khăn do sự cố bất khả kháng, với tổng giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = Diện tích đất tính thuế x Giá 1m2 đất tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Diện tích đất tính thuế

Diện tích đất dùng để tính thuế được quy định như sau:

 • Diện tích đất dùng để tính thuế là diện tích thực tế đang được sử dụng. Trong trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở, diện tích đất dùng để tính thuế sẽ là tổng diện tích của tất cả các thửa đất. Đối với trường hợp đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để xây dựng khu công nghiệp, diện tích đất không bao gồm diện tích đất dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng chung.
 • Đối với đất ở trong nhà nhiều tầng hoặc nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp đất vừa được sử dụng để ở, vừa để kinh doanh, diện tích đất dùng để tính thuế sẽ được xác định bằng cách lấy hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Hệ số phân bổ được xác định bằng cách chia diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng hoặc nhà chung cư cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Nếu nhà nhiều tầng hoặc nhà chung cư có tầng hầm, thì 50% diện tích tầng hầm của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sẽ được cộng vào diện tích nhà để tính hệ số phân bổ.
 • Đối với các công trình xây dựng dưới mặt đất, hệ số phân bổ sẽ bằng 0,5 lần diện tích đất xây dựng, chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
Xem thêm:  Thuế tài nguyên: Những điều cần nắm rõ về thuế tài nguyên
Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đăng ký, khai, tính và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Quy trình đăng ký, khai báo, tính toán và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định chi tiết tại Điều 8 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 như sau:

Người có nghĩa vụ nộp thuế phải thực hiện việc đăng ký, khai báo, tính toán và nộp thuế theo quy định của luật về quản lý thuế.

Người nộp thuế thực hiện việc đăng ký, khai báo, tính toán và nộp thuế tại cơ quan thuế ở cấp huyện, quận, thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi mà họ có quyền sử dụng đất.

Đối với những người ở vùng sâu, vùng xa, nơi mà việc đi lại gặp khó khăn, họ có thể thực hiện việc đăng ký, khai báo, tính toán và nộp thuế tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Cơ quan thuế phải tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì tổng diện tích đất ở dùng để tính thuế sẽ là tổng diện tích của tất cả các thửa đất ở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc đăng ký, khai báo, tính toán và nộp thuế được thực hiện như sau:

 • Người nộp thuế phải thực hiện việc đăng ký, khai báo, tính toán và nộp thuế tại cơ quan thuế ở cấp huyện, quận, thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi mà họ có quyền sử dụng đất;
 • Người nộp thuế có quyền chọn hạn mức đất ở tại một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi họ có quyền sử dụng đất. Nếu có một hoặc nhiều thửa đất ở vượt quá hạn mức, người nộp thuế có quyền chọn một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định diện tích vượt hạn mức của các thửa đất.

Giá trị dùng để tính thuế được xác định dựa trên giá đất của từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tại nơi có thửa đất.

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Lời kết

Như vậy là bạn đã vừa tìm hiểu xong về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mong rằng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu về khái niệm và cách tính thuế.

Đánh giá bài viết post