Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả – Chuẩn pháp lý 2023

Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả là một vấn đề được quan tâm tại nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sáng tạo, văn hóa và nghệ thuật. Để giải quyết vấn đề này, các bên liên quan cần phải thực hiện đúng các quy định pháp luật về bản quyền tác giả. Trong bài viết này, TaxPlus sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin hữu ích về thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả và những điều cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng những thông tin này để giải quyết vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền tác giả một cách hiệu quả nhất!

Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức hoặc cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản theo quy định của pháp luật. Hiện nay, chủ sở hữu quyền tác giả được phân chia thành các dạng như sau:

Thứ nhất: chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả chính. Trong trường hợp này, tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả, vì họ là người tạo ra tác phẩm và đã đầu tư thời gian, tài chính cùng với các điều kiện vật chất khác để tạo ra tác phẩm, ví dụ như việc nhà văn viết tiểu thuyết hoặc nhạc sĩ sáng tác bài hát.

Thứ hai: chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả. Trong trường hợp này, hai hoặc nhiều người đã cùng đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ và tiền bạc để sáng tạo ra tác phẩm. Do đó, các đồng tác giả đồng thời là đồng sở hữu của tác phẩm.

Thứ ba: chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức hoặc cá nhân đã giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc đã ký kết hợp đồng với tác giả. Dạng này bao gồm việc sáng tạo tác phẩm theo nhiệm vụ do tổ chức quản lý nhân sự giao, như nhân viên được giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm.

Thứ tư: chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế. Trong trường hợp người chết để lại di sản, trong đó có tài sản trí tuệ, người thừa kế trở thành chủ sở hữu quyền tác giả.

Thứ năm: chủ sở hữu quyền tác giả là người nhận chuyển nhượng quyền tác giả. Dạng này bao gồm các trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả đã chuyển nhượng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản theo cam kết trong hợp đồng. Tổ chức hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng sẽ trở thành chủ sở hữu quyền tác giả.

Xem thêm:  Chi phí cơ hội là gì? TẤT TẦN TẬT thông tin cần nắm 2023

Thứ sáu: chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước. Dạng này bao gồm các trường hợp tác, tác phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hộ nhưng chủ sở hữu quyền đã chết và không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ chối nhận di sản. Hoặc thuộc trường hợp chủ sở hữu không được quyền hưởng di sản hoặc chủ sở hữu đã chuyển giao quyền tác giả cho Nhà nước. Trong trường hợp này, Nhà nước sẽ trở thành chủ sở hữu quyền tác giả và có trách nhiệm quản lý và bảo vệ tác phẩm.

Quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả

Việc chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan là một chế định được quy định tại Chương IV của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó Mục I bao gồm các quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan. Theo đó:

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền như:

 • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Quyền sử dụng tác phẩm hoặc cho phép người khác sử dụng tác phẩm theo hợp đồng hoặc quy định pháp luật liên quan;
 • Quyền tài sản của nhà sản xuất bản ghi âm, bản ghi hình hoặc của tổ chức phát sóng cho tổ chức hoặc cá nhân khác theo hợp đồng hoặc quy định pháp luật liên quan.

Ngoài ra, còn có các quyền nhân thân khác như quyền đặt tên cho tác phẩm, được đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm của tác giả và của người biểu diễn không được chuyển nhượng.

Việc hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi của tác giả và các bên liên quan khác.

Trong trường hợp đối tượng được bảo hộ có đồng chủ sở hữu, việc chuyển nhượng quyền tác giả phải được sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu trừ khi có các phần riêng biệt trong tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình mà chỉ thuộc quyền sở hữu của một đồng chủ sở hữu. Trong trường hợp này, chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng phần riêng biệt của mình mà không cần có sự thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu khác.

Lưu ý: Việc chuyển nhượng quyền tác giả trong trường hợp đối tượng có đồng chủ sở hữu phải được sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu. Trong trường hợp tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập, chủ sở hữu quyền tác giả có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Xem thêm:  Công ty TNHH là gì? Thủ tục thành lập đúng Luật 2023

Xem thêm:

Quy định pháp luật về điều kiện chuyển nhượng quyền tác giả

dieu kien chuyen nhuong quyen tac gia 1

Theo quy định pháp luật, tác giả không được phép chuyển nhượng quyền nhân thân của mình, trừ khi chuyển nhượng quyền công bố tác phẩm. Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu, việc chuyển nhượng cần phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.

Việc chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả được thực hiện dựa trên hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng cần phải lập thành văn bản và bao gồm các nội dung sau đây:

 1. Tên và địa chỉ cụ thể của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 2. Căn cứ chuyển nhượng;
 3. Giá cả và phương thức thanh toán;
 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia;
 5. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng.

Quy trình và thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả theo quy định pháp luật

Quy trình và thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Để chuyển nhượng quyền tác giả, các bên cần phải chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Hợp đồng chuyển nhượng phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên nhận quyền nhượng;
 • Căn cứ và phạm vi chuyển nhượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • 02 bản sao tác phẩm/bản định hình;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (Hợp đồng chuyển nhượng);
 • Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (trường hợp quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung);
 • Giấy ủy quyền (nếu bên được chuyển nhượng ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ).

Bước 3: Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ cần đến Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan – Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội/Văn phòng đại diện Cục Bản quyền nếu ở Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch để nộp hồ sơ.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí của Nhà nước

Phí, lệ phí của Nhà nước được quy định cụ thể tại Thông tư số 211/2016/TT-BTC và phụ thuộc vào loại hình tác phẩm được đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Theo đó, khoản lệ phí nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan dao động từ 100.000 đồng đến 600.000 đồng.

Xem thêm:  Thủ tục tạm ngừng kinh doanh trước khi giải thể công ty - Cập nhật mới

Lời kết

Trên đây là những thông tin về thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Việc chuyển nhượng quyền tác giả là một quy trình phức tạp và yêu cầu sự chính xác và cẩn trọng trong việc lập hợp đồng và chuẩn bị hồ sơ.

Tuy nhiên, nếu bạn tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các thủ tục được quy định, việc chuyển nhượng quyền tác giả sẽ diễn ra thuận lợi và đem lại lợi ích cho các bên liên quan. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả và áp dụng được trong thực tế.

Nếu quý khách cần tìm hiểu thêm về các quy trình và thủ tục cụ thể như dịch vụ kế toán trọn góichăm sóc websitethuê văn phòng trọn góithuê văn phòng ảo hay thuê chỗ ngồi làm việc, cũng như dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, hãy đến với TaxPlus – đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong mọi thắc mắc và giúp quý khách hàng hoàn thành các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0853 9999 77. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất, cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất từ TaxPlus.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả là gì?

Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả là quá trình chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền tác giả và quyền liên quan từ chủ sở hữu quyền đến bên thứ ba thông qua việc lập hợp đồng chuyển nhượng.

Ai có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả?

Chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả.

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả?

Cần chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, tài liệu chứng minh quyền, văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (nếu có), giấy ủy quyền (nếu có).

Thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả là bao lâu?

Thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả là bao nhiêu?

Phí, lệ phí thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả nằm trong khoảng từ 100.000 đồng đến 600.000 đồng tùy thuộc vào loại hình tác phẩm đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và được quy định tại Thông tư số 211/2016/TT-BTC.

Đánh giá bài viết post