Thủ tục bổ sung tên công ty mới năm 2023

Trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, việc chọn tên công ty là một bước quan trọng trong quá trình thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh. Khi quyết định tên công ty, các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ về tên hợp pháp, phương pháp đặt tên và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, không phải mọi người đều hiểu rõ về các thủ tục, quy trình và giấy tờ cần chuẩn bị để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để giúp đỡ trong vấn đề này, TaxPlus sẽ hướng dẫn các thủ tục bổ sung tên công ty mới năm 2023 trong bài viết dưới đây.

Tên công ty là gì?

Tên công ty là gì
Tên công ty là gì?

Tên doanh nghiệp là cái tên đại diện cho công ty, được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cấu trúc tên công ty bao gồm: (i) tên tiếng Việt của doanh nghiệp, (ii) tên bằng tiếng nước ngoài (thường là tiếng Anh), và (iii) tên viết tắt của doanh nghiệp.

Trong quá trình thành lập công ty, việc sử dụng tên tiếng Việt là điều bắt buộc, trong khi tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt là tùy chọn (có thể có hoặc không).

Tên công ty là một yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp, do đó, trước khi thành lập công ty, nhiều doanh nghiệp chú trọng việc lựa chọn tên phù hợp với quy định pháp luật và phong thủy theo truyền thống của người phương Đông.

Cách thức cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là gì?

Cách thức cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Theo điểm 38 Mục I Phần A Phụ lục II được ban hành kèm theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT năm 2021, phương pháp thực hiện việc cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Người sáng lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo cách thức sau:

 • Gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
Xem thêm:  Công ty con là gì? Hồ sơ và thủ tục thành lập

Xem thêm:

Thủ tục bổ sung tên công ty mới năm 2023

Thủ tục bổ sung tên công ty mới

Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Khi thực hiện đăng ký hoặc thông báo về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bị bắt buộc phải bổ sung thông tin thiếu về số điện thoại công ty trong hồ sơ. Nếu doanh nghiệp không cung cấp thông tin về số điện thoại, hồ sơ đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ bị xem là không hợp lệ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc cập nhật và bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật Doanh nghiệp 2020, như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ để xác nhận đã tiếp nhận. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Đối với trường hợp từ chối đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cũng sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người thành lập doanh nghiệp.

Xem thêm:  Thu nhập thụ động là gì? Bí quyết để “không làm mà vẫn có ăn”

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

 • Người nộp hồ sơ thực hiện khai báo thông tin, tải tài liệu điện tử, ký xác nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến và thanh toán các khoản phí, lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ).
 • Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử.
 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp đăng ký kinh doanh và thông báo cho doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp qua mạng điện tử để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Người nộp hồ sơ dùng Tài khoản đăng ký kinh doanh để khai thông tin, tải tài liệu điện tử và ký chứng thực hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến, cũng như thanh toán phí và lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh ).

Trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến, sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền cần ghi rõ thông tin liên lạc của người ủy quyền để xác minh việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký, người nộp sẽ được cấp Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký. Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp qua mạng điện tử và yêu cầu họ chỉnh sửa, bổ sung thông tin cho hồ sơ.

Lệ phí cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu?

Lệ phí bổ sung tên công ty là bao nhiêu?

Dựa vào tiểu mục 38 Mục I Phần A Phụ lục II đi kèm với Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT năm 2021, việc cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiến hành tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm:  ETC là gì? Định nghĩa, ví dụ về ETC

Phí, lệ phí cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Các trường hợp được miễn lệ phí bao gồm: không thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 56 đến Điều 60 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP; việc cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính.

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ. Lệ phí có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, chuyển khoản vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, lệ phí sẽ không được hoàn lại.

Xem thêm:

Lời kết

Như vậy, TaxPlus đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan về vấn đề “Thủ tục bổ sung tên công ty mới năm 2023”. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến tư vấn pháp lý về dịch vụ kế toán thuếdịch vụ cho thuê văn phòng ảo. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về bài viết và các dịch vụ liên quan.

Câu hỏi thương gặp

Hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm những gì?

Để Sở Kế hoạch và Đầu tư xét duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, người nộp hồ sơ cần soạn thảo theo quy định tại Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Khi đổi tên doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cần gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trụ sở chính của doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp;
 • 01 bản giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty.

Quy trình thay đổi tên công ty năm 2023:

 1. Chọn tên công ty mới;
 2. Tra cứu tên công ty mới để đánh giá khả năng đăng ký;
 3. Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty theo quy định;
 4. Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh qua cổng thông tin điện tử về doanh nghiệp để thẩm định;
 5. Khắc lại dấu công ty theo tên công ty mới sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
Đánh giá bài viết post