Cách thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD – Chuẩn pháp...

Để đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, người nộp thuế cần phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế tương ứng. Để thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD, hãy làm theo hướng dẫn sau của TaxPlus.

Cách thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD

Cách thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Thông tư 105/2020/TT-BTC, việc thay đổi thông tin đăng ký thuế có thể được thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến

Người nộp thuế có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trực tiếp truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nếu đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sau khi đăng nhập thành công, người nộp thuế có thể tìm kiếm thủ tục “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tại khung tìm kiếm hoặc truy cập vào đường link sau: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244.

Sau đó, người nộp thuế cần tích chọn mục “Nộp trực tuyến” và đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an. Sau khi đăng nhập thành công, Cổng Dịch vụ công sẽ chuyển hướng sang Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện các bước thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Nếu người nộp thuế muốn đăng nhập trực tiếp tại Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, họ có thể truy cập vào địa chỉ , chọn tab “Cá nhân”, sau đó chọn “Đăng nhập” và nhập thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

Cách thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD

Trường hợp 1: Thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế:

Sau khi đăng nhập thành công, người nộp thuế cần chọn Thanh chức năng và chọn Đăng ký thuế\Thay đổi thông tin.

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế.

  • Tại mục Giấy tờ của cá nhân, người nộp thuế cần tích chọn Thay đổi thông tin và nhập chính xác số giấy tờ và ngày cấp theo CCCD mới nhất (12 số).
  • Tiếp theo, người nộp thuế cần chọn Lấy thông tin công dân để truy vấn thông tin từ CSDL Quốc gia về dân cư. Hệ thống sẽ hiển thị theo thông tin chính xác của công dân từ CSDL Quốc gia về dân cư.

Sau khi đối chiếu thông tin, người nộp thuế cần xác nhận hoàn thành và tích chọn “Hoàn thành kê khai” để thực hiện các bước theo hướng dẫn để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp 2: Thay đổi thông tin người phụ thuộc

Sau khi đăng nhập thành công, người nộp thuế cần chọn Thanh chức năng và tích chọn Đăng ký thuế\Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT. Sau đó, chọn hồ sơ 20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của cá nhân có thu nhập từ TLTC (TT105/2020).

Xem thêm:  3 loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải đóng? và cách tính mới nhất

Tại màn hình nhập tờ khai, người nộp thuế cần tích chọn Thay đổi thông tin đăng ký thuế và cập nhật đầy đủ thông tin người phụ thuộc (nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân mới nhất).

Sau khi kê khai các trường thông tin, người nộp thuế cần chọn Hoàn thành kê khai và thực hiện các bước theo hướng dẫn để hoàn thành gửi tờ khai Thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc và các hồ sơ đính kèm.

Cách 2: Nộp qua cơ quan chi trả thu nhập

Hồ sơ gồm có:

  • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp trước đó chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập).
  • Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.
  • Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT/Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT Thông tư 105/2020/TT-BTC và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Cách 3: Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC.
  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc.
  • Bản sao thẻ CCCD còn hiệu lực đối với người nộp thuế/người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; hoặc
  • Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nộp thuế/người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài/người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế hoặc Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.

Thông tin đăng ký thuế

Thông tin đăng ký thuế

Thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh bao gồm: họ và tên người nộp thuế, mã số thuế, thông tin giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (theo Điều 34 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, khoản 1).

Điều này được quy định cụ thể trong khoản 1 và khoản 2 của Điều 34 của Luật Quản lý thuế:

1. Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. Thông tin của giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm:

a) Tên người nộp thuế;

b) Mã số thuế;

c) Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

d) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Cơ quan thuế thông báo mã số thuế cho người nộp thuế thay giấy chứng nhận đăng ký thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân;

b) Cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế;

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

d) Cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

Do đó, tùy thuộc vào từng trường hợp đăng ký thuế, cơ quan thuế sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế với các nội dung đăng ký thuế như đã nêu trên.

Xem thêm:  Goodwill là gì? Cách tính chuẩn nhất

Trường hợp không thay đổi thông tin đăng ký thuế có bị phạt không?

Trường hợp không thay đổi thông tin đăng ký thuế có bị phạt không

Theo điểm a, khoản 6 Điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, nếu cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế mà chậm thay đổi thông tin chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân thì sẽ không bị phạt.

Tuy nhiên, khi người nộp thuế là cá nhân thay đổi thông tin về giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu thì phải cập nhật lại thông tin đăng ký thuế/thông báo cho cơ quan chi trả thu nhập trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi phát sinh thông tin thay đổi (theo khoản 2, khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019).

Tuy nhiên, các trường hợp sau đây sẽ không bị áp dụng khoản 6 Điều 11 Nghị định 125/2020 về việc xử phạt hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:

a) Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân;

b) Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;

c) Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

Việc chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD sẽ không bị phạt.

Xem thêm:  Tiền hoa hồng là gì? - Tiền hoa hồng có tính vào thuế TNCN phải nộp hay không?

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong trường hợp đổi từ CMND 12 số hoặc CCCD mã vạch sang CCCD gắn chíp, không phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Lời kết

Tóm lại, việc thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD là điều cần thiết để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình nộp thuế. Trong trường hợp này, người nộp thuế không bị phạt nếu thực hiện thay đổi thông tin đúng thời hạn. Việc chuyển đổi từ CMND sang CCCD là một quy trình đơn giản và dễ dàng, giúp cho việc quản lý và nộp thuế được thuận tiện hơn. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng CMND trong quá trình đăng ký thuế, hãy cập nhật thông tin của mình theo yêu cầu mới nhất của pháp luật bằng cách thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD.

Nếu quý khách cần tìm hiểu thêm về các quy trình và thủ tục cụ thể như dịch vụ kế toán trọn góichăm sóc websitethuê văn phòng trọn góithuê văn phòng ảo hay thuê chỗ ngồi làm việc, cũng như dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, hãy đến với TaxPlus – đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong mọi thắc mắc và giúp quý khách hàng hoàn thành các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0853 9999 77. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất, cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất từ TaxPlus.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD không?

Có, bạn có thể thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD.

Tôi có bị phạt nếu chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD không?

Không, theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, bạn sẽ không bị phạt nếu chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD.

Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD?

Bạn cần chuẩn bị bản sao CCCD mới nhất và các giấy tờ liên quan đến đăng ký thuế của bạn.

Tôi cần đến đâu để thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD?

Bạn có thể thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

Tôi cần thực hiện thủ tục nào để thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD?

Bạn cần thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của cơ quan thuế. Thủ tục này có thể được thực hiện trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

Đánh giá bài viết post