Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế hay không? Chuẩn pháp...

Trong quá trình kinh doanh, việc thay đổi tên công ty là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi thực hiện thay đổi này, nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn liệu có cần thay đổi mã số thuế hay không. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quy mô lớn hoặc liên quan đến các giao dịch thương mại quốc tế. Vậy thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế hay không? Hãy cùng TaxPlus tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mã số thuế công ty là gì?

Mã số thuế công ty là gì

Căn cứ tại Điều 29 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về mã số thuế doanh nghiệp như sau:

Điều 29. Mã số doanh nghiệp

1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác”

Các nghĩa vụ thuế và các thủ tục hành chính khác phải được thực hiện thông qua mã số thuế doanh nghiệp.

Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về cấu trúc mã số thuế, gồm hai cấu trúc mã số thuế.

Theo quy định tại Điều 8, khoản 1 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số duy nhất, được gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này cũng sẽ được sử dụng làm mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp có bao nhiêu mã số thuế?

Mỗi doanh nghiệp có bao nhiêu mã số thuế

Theo quy định, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động.

Do đó, mã số thuế của doanh nghiệp sẽ liên quan chặt chẽ đến doanh nghiệp đó, và chỉ khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số thuế này mới bị hủy bỏ.

Một doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động trong trường hợp bị giải thể, phá sản, bị chia tách doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp hoặc hợp nhất doanh nghiệp.

Xem thêm:  Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

🆘 Xem thêm:

Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế hay không?

Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế hay không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế năm 2019, việc cấp mã số thuế được quy định như sau:

3. Việc cấp mã số thuế được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Người nộp thuế có chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế thì được cấp mã số thuế phụ thuộc.Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì mã số ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế;

b) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

c) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay được cấp mã số thuế nộp thay để thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho người nộp thuế;

d) Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác;

đ) Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng, cho, thừa kế được giữ nguyên;

e) Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Mỗi doanh nghiệp sau khi được thành lập đều được cấp một mã số doanh nghiệp riêng biệt và mã số thuế này sẽ liên kết với doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động mà không bị thay đổi theo nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện thay đổi tên công ty, mã số thuế của doanh nghiệp sẽ vẫn được giữ nguyên.

Xem thêm:  Freelancer là gì? - TOP 5 Công Việc Freelance Hot Nhất và Có Thu Nhập Cao Nhất Hiện Nay

Thay đổi tên công ty có cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế?

Thay đổi tên công ty có cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế?

Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019, việc thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế được quy định như sau:

“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.”

Theo Luật Quản lý thuế 2019 về đăng ký thuế, sau khi thực hiện thủ tục thay đổi tên, công ty phải chịu trách nhiệm thông báo việc thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày, tính từ ngày có sự thay đổi thông tin.

🆘 Xem thêm:

Xem thêm:  Quyền tác giả là gì? Đăng ký như thế nào?

Lời kết

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế hay không?”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, nếu bạn có thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới, TaxPlus sẽ giải đáp một cách nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

Thay đổi tên chủ hộ kinh doanh, người nộp thuế thì có phải đăng ký mã số thuế mới?

Theo điểm h khoản 3 Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC có nội dung như sau:
“Điều 5. Cấu trúc mã số thuế

3. Phân loại cấu trúc mã số thuế

h) Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác theo quy định tại Điểm i, k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 chữ số cho người đại diện hộ gia đình, người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân và cấp mã số thuế 13 chữ số cho các địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
…”
Theo đó, mã số thuế của hộ kinh doanh có bản chất là mã số thuế của người đại diện, nếu thay đổi chủ hộ kinh doanh thì phải làm thủ tục cấp mới mã số thuế cho người đại diện mới để thực hiện thủ tục thuế cho hộ kinh doanh. Trường hợp này sẽ thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua những hình thức nào?

Căn cứ vào Điều 41 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cơ quan thuế trong việc đăng ký thuế như sau:
“Điều 41. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cơ quan thuế trong việc đăng ký thuế
..
2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế qua các hình thức sau:
a) Nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế;
b) Nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính;
c) Nhận hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế và từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.”
Như vậy, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thông quan hình thức nộp trực tiếp, thông qua đường bưu chính hoặc thông qua hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế và từ hệ thống thông tin quốc gia.