Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể – Chuẩn pháp lý 2023

Hiện nay, ngoài các loại hình doanh nghiệp thông thường như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Với quy mô vừa và nhỏ, hình thức hộ kinh doanh cá thể đang rất phổ biến và mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Nếu sau khi hoạt động và muốn mở rộng mô hình kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể phải thay đổi giấy phép kinh doanh. Vậy thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể trong năm 2023 sẽ như thế nào? Hãy cùng TaxPlus tìm hiểu vấn đề này ngay sau đây.

Những quy định liên quan đến giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể

Những quy định liên quan đến giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP về hộ kinh doanh, các điểm quy định như sau:

 • Hộ kinh doanh được thành lập và đăng ký bởi một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình, và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của hộ.
 • Trong trường hợp các thành viên trong hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, thì họ sẽ ủy quyền cho một thành viên khác trong hộ làm đại diện cho hộ kinh doanh.
 • Người đăng ký hộ kinh doanh và người được ủy quyền làm đại diện cho hộ kinh doanh trong trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký, sẽ là chủ hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý từ ngày được cấp. Hộ kinh doanh được phép hoạt động kinh doanh từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nếu hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh được phép hoạt động kinh doanh từ ngày đăng ký, trừ khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định như sau:

 • Các thông tin được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 14 và Điều 16 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền để cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Xem thêm:  Hướng dẫn cách đặt tên công ty hay không bị trùng & bằng tiếng anh

Các nội dung trên Giấy đăng ký hộ kinh doanh được phép thay đổi

Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp sẽ bao gồm các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh;
 • Địa điểm kinh doanh;
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Vốn kinh doanh;
 • Thông tin người đại diện hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được quyền thực hiện thay đổi các thông tin trên Giấy đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp thay đổi người đại diện hộ kinh doanh thành một người khác. Nếu muốn chuyển hộ kinh doanh từ người này sang người khác, trước tiên phải tiến hành thủ tục giải thể hộ kinh doanh cũ và lập hộ kinh doanh mới với tên người mới.

Xem thêm:

Các điều kiện để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới.

Hộ kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Hồ sơ thay đổi đăng ký hộ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 75 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh sẽ bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.
 • Trong trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận/huyện thuộc tỉnh/thành phố khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, cần kèm theo các giấy tờ sau:
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Lưu ý: Trường hợp không phải chủ sở hữu của hộ kinh doanh trực tiếp đến nộp hồ sơ, người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.

Thủ tục thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cũng theo Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì quy định về thủ tục đăng ký thay đổi thông tin địa điểm kinh doanh trên Giấy chứng nhận như sau:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

2. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

4. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới. Hồ sơ phải có bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

5. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

6. Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Từ quy định trên thì thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đia điểm kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thực hiện như sau:

Xem thêm:  Business Process là gì? Các mô hình quy trình kinh doanh nổi bật 2023

Có hai cách thức để nộp hồ sơ, bao gồm:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa điểm kinh doanh hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
 • Nộp hồ sơ thông qua Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh/thành phố nơi hộ kinh doanh đặt địa điểm kinh doanh.

Lưu ý: Trong trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận/huyện thuộc tỉnh/thành phố khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký: Hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến UBND quận/huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Nhân viên tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Bước 3: Xem xét kết quả

Hộ kinh doanh phải đến nhận kết quả vào ngày đã được hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Xem thêm:  Trader là gì? Kỹ năng cần thiết để trở thành một Trader chuyên nghiệp

Thời gian xử lý thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hộ kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh.
 • Nếu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Chi phí thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Lệ phí xử lý: Lệ phí xử lý được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (theo Thông tư 85/2019/TT-BTC). Thông thường, lệ phí xử lý là 100.000 đồng/lần.

Lời kết

Như vậy, thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể là một thủ tục quan trọng và cần thiết khi có sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Quá trình thực hiện thủ tục này cần tuân thủ đúng quy trình, thời gian và lệ phí qui định của pháp luật. Bằng việc làm đúng các quy định trên, chủ hộ kinh doanh có thể thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Nếu cần thêm thông tin chi tiết về thủ tục này, quý độc giả có thể tìm kiếm tại các trang web có liên quan hoặc liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được hỗ trợ.

Nếu quý khách cần tìm hiểu thêm về các quy trình và thủ tục cụ thể như dịch vụ kế toán trọn góichăm sóc websitethuê văn phòng trọn góithuê văn phòng ảo hay thuê chỗ ngồi làm việc, cũng như dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, hãy đến với TaxPlus – đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong mọi thắc mắc và giúp quý khách hàng hoàn thành các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0853 9999 77. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất, cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất từ TaxPlus.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh hộ cá thể được không?

Có, bạn có thể thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh hộ cá thể.

Tôi cần những giấy tờ gì để thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể?

Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh hộ cá thể.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể tốn bao lâu?

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể thường tốn khoảng 3 ngày làm việc để hoàn thành.

Tôi phải nộp lệ phí bao nhiêu để thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể?

Lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể thường là 100.000 đồng/lần.

Tôi có thể thay đổi người đại diện hộ kinh doanh trên giấy phép kinh doanh hộ cá thể được không?

Không, bạn không thể thay đổi người đại diện hộ kinh doanh trên giấy phép kinh doanh hộ cá thể.

Đánh giá bài viết post