Thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận: Quy trình và lưu ý khi chuyển...

Địa điểm kinh doanh là yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp, được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Khi cần thay đổi địa điểm kinh doanh sang quận khác, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và thực hiện thủ tục cần thiết. Bài viết này của TaxPlus, sẽ giải đáp thắc mắc về quy trình thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận, hậu quả khi không làm thủ tục đăng ký thay đổi, và những điều cần lưu ý trong quá trình này. Mong rằng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn đọc.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh

Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Như vậy, địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp thường xuyên thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong toàn bộ quá trình đầu tư, bao gồm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường, với mục tiêu tạo ra lợi nhuận.

Thay đổi địa chỉ kinh doanh: Các tình huống cần cập nhật trên giấy phép kinh doanh

Thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận

Theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các tình huống thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh bao gồm:

Chuyển trụ sở kinh doanh đến địa điểm khác trong cùng quận, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đã đăng ký, cơ quan thuế quản lý không thay đổi và vẫn do Phòng quản lý kinh doanh tại quận, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương đó quản lý. Do đó, việc cập nhật địa chỉ trụ sở mới sẽ được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký ban đầu.

Thay đổi trụ sở kinh doanh sang quận, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Khi doanh nghiệp muốn chuyển địa chỉ công ty sang quận, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương khác so với trụ sở hiện tại, có thay đổi cơ quan thuế quản lý:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp cần hoàn thành các thủ tục liên quan đến chuyển địa điểm với Cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Sau khi hoàn thành các thủ tục này, doanh nghiệp tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới (Theo khoản 1, Điều 47, Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Chuyển địa chỉ trụ sở kinh doanh sang tỉnh/thành phố khác

Trường hợp này giống như việc thay đổi địa chỉ sang quận, huyện khác trong cùng tỉnh, khiến cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thay đổi. Do đó, trước khi đăng ký chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, doanh nghiệp cần hoàn thành các thủ tục liên quan đến chuyển địa điểm với Cơ quan thuế theo quy định pháp luật về thuế. Sau đó, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự kiến đặt trụ sở mới để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh.

Những công việc cần làm khi thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận

Thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận

1. Hoàn thành thủ tục chốt thuế tại Chi cục Thuế

Trước khi đăng ký cập nhật địa chỉ trên giấy phép kinh doanh, công ty cần hoàn thành thủ tục chốt thuế trong các trường hợp sau:

 • Khi công ty Việt Nam chuyển trụ sở chính sang quận, huyện khác.
 • Khi công ty Việt Nam hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác.

2. Cập nhật thông tin địa chỉ trên các giấy phép liên quan

Sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở, công ty cần kiểm tra thông tin trên các giấy phép con hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để xác định nghĩa vụ cập nhật thông tin trên các giấy phép này.

Xem thêm:  EBITDA là gì? Hiểu chi tiết về EBITDA

3. Lắp đặt biển công ty tại địa chỉ mới

Doanh nghiệp cần lắp đặt biển công ty tại địa chỉ trụ sở mới, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm và có thể bị thu hồi mã số thuế.

4. Thông báo thay đổi địa chỉ đến các cơ quan nhà nước quản lý liên quan về hóa đơn, tài khoản ngân hàng,…

Doanh nghiệp cần đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng quy định, tránh phát sinh các lỗi vi phạm hành chính, ví dụ: không thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn tại chi cục thuế mới sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

Xem thêm:

Quy trình thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận như thế nào?

Quy trình thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận

Để thay đổi địa chỉ công ty sang quận khác hoặc chuyển trụ sở công ty sang quận khác, bạn cần tiến hành thủ tục đồng thời với cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể gồm 2 bước sau:

Quy trình chốt thuế chuyển quận tại cơ quan thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế

Để thực hiện thủ tục chốt thuế, người nộp thuế cần nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh sang quận khác. Hồ sơ chốt thuế bao gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (theo mẫu số 08-MST của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)
 • Hai bản sao công chứng của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty
 • Giấy ủy quyền từ người đại diện pháp luật cho người trực tiếp nộp hồ sơ (nếu có).

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp, cơ quan thuế quận cũ sẽ kiểm tra lại tình hình đóng thuế và nộp báo cáo của công ty. Nếu phát hiện thiếu sót, cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

Trong vòng 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ cấp mẫu 09-MST thông báo về việc chuyển địa điểm của người nộp thuế. Nếu thông báo này còn ghi nhận khoản nợ thuế của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần nộp thuế ngay tại chi cục thuế quận mới để hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế.

Sau khi hoàn thành thủ tục chốt thuế với chi cục thuế quận cũ, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.

Quy trình thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận tại Sở kế hoạch & đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Để thực hiện thủ tục tại cơ quan hành chính, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tài liệu hợp lệ cho việc thay đổi trụ sở công ty khác quận. Hồ sơ cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nói rõ về việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận;
 • Giấy ủy quyền (nếu người đại diện pháp luật công ty không trực tiếp nộp hồ sơ);
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục;
 • Thông báo chuyển địa điểm (mẫu 09-MST) từ cơ quan thuế sau bước 1;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (áp dụng cho công ty TNHH 1 thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân);
 • Quyết định của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (áp dụng cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (áp dụng cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tiến hành nộp chúng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan giải quyết thủ tục thay đổi trụ sở. Bộ phận tiếp nhận và xử lý các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh là Bộ phận một cửa – Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh/thành phố.

Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động - Chuẩn pháp lý 2023

Lưu ý: Đối với địa bàn thành phố Hà Nội, việc nộp hồ sơ phải thực hiện qua mạng tại địa chỉ: . Nếu nộp trực tiếp sẽ không được chấp nhận.

Bước 3: Công khai thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xác nhận địa chỉ công ty mới.

Tiếp theo, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện công khai thông tin khi có thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Vì vậy, doanh nghiệp cần công khai thông tin thay đổi đúng thời hạn để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Không làm thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận bị xử phạt ra sao?

Không làm thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận bị xử phạt ra sao

Tại Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 44. Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.
 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.
 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.
 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trong trường hợp chưa đăng ký thay đổi theo quy định;

b) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Như vậy, nếu trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh có thể bị xử phạt tiền theo các quy định đã nêu trên.

Cần lưu ý những gì khi thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận?

mẫu TB04/AC

Khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh sang quận khác, doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau:

 1. Trước khi nộp hồ sơ chốt thuế, doanh nghiệp nên tự chủ động nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho các quý gần đây thông qua chữ ký số của doanh nghiệp.
 2. Nếu hóa đơn theo địa chỉ cũ vẫn còn: a. Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng, cần thông báo chốt hóa đơn tại quận cũ, sau đó khắc dấu vuông có địa chỉ mới, đóng lên hóa đơn và nộp mẫu TB04/AC lên cơ quan thuế quận mới. b. Nếu doanh nghiệp không muốn sử dụng, cần thông báo hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC trên phần mềm HTKK và nộp online trên trang Thuế điện tử. Sau đó, khi in hóa đơn mới với địa chỉ mới, doanh nghiệp phải thông báo phát hành hóa đơn mới.
 3. Trong quá trình nộp hồ sơ chốt thuế tại quận cũ, doanh nghiệp không được phép xuất hóa đơn.
Xem thêm:  Hợp đồng lao động & thỏa ước lao động tập thể khác gì?

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh sang quận khác, doanh nghiệp cần chú ý đến những công việc sau:

 1. Thực hiện thay đổi cơ quan bảo hiểm y tế và xã hội khi địa chỉ công ty chuyển sang quận/huyện khác.
 2. Ký hợp lục thay đổi địa chỉ cho các hợp đồng đã ký và đang trong quá trình thực hiện.
 3. Cập nhật địa chỉ công ty mới trên tất cả các thông tin liên quan.
 4. Thay đổi thông tin địa chỉ chủ tài khoản cho tài khoản ngân hàng của công ty.
 5. Thông báo cho tất cả đối tác, khách hàng và các bên liên quan về việc thay đổi địa điểm kinh doanh.

Lời kết

Để đảm bảo sự thuận lợi trong quá trình thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận, doanh nghiệp cần nắm rõ các thủ tục và yêu cầu pháp lý liên quan. Bằng cách tuân thủ các bước hợp lệ, doanh nghiệp sẽ không phải đối mặt với các vấn đề pháp lý phức tạp hay gặp rắc rối trong tương lai. Hãy tìm hiểu kỹ các quy định và bắt đầu quá trình thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận ngay hôm nay để nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Nếu quý khách cần tìm hiểu thêm về các quy trình và thủ tục cụ thể như dịch vụ kế toán trọn góichăm sóc websitethuê văn phòng trọn góithuê văn phòng ảo hay thuê chỗ ngồi làm việc, cũng như dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, hãy đến với TaxPlus – đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong mọi thắc mắc và giúp quý khách hàng hoàn thành các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0853 9999 77. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất, cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất từ TaxPlus.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận bao gồm những bước nào chính?

Trả lời: Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận gồm ba bước chính: (1) Chuẩn bị hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế; (2) Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố; (3) Công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi nhận được Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công nhận địa chỉ công ty mới.

Đối với hóa đơn theo địa chỉ cũ vẫn còn sau khi thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng chúng không?

Trả lời: Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn theo địa chỉ cũ bằng cách làm thông báo chốt hóa đơn bên quận cũ, sau đó khắc con dấu vuông địa chỉ mới, đóng lên hóa đơn và làm mẫu TB04/AC nộp lên cơ quan thuế quận mới.

Sau khi thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận, doanh nghiệp cần lưu ý những việc gì?

Trả lời: Sau khi thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận, doanh nghiệp cần lưu ý: thay đổi thông tin địa chỉ công ty tại cơ quan bảo hiểm y tế, xã hội; ký hợp lục hợp đồng thay đổi địa chỉ với các hợp đồng đã ký và đang tiến hành công việc; thay đổi mọi thông tin liên quan có ghi nhận địa chỉ công ty trên đó; thay đổi thông tin địa chỉ chủ tài khoản đối với tài khoản ngân hàng công ty; thông báo cho tất cả đối tác khách hàng và bên có liên quan biết về sự thay đổi này.

Doanh nghiệp có thể chuyển địa điểm kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh không?

Trả lời: Không, nếu doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh có thể bị phạt tiền theo quy định.

Thời gian xử lý thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận mất bao lâu?

Trả lời: Thời gian xử lý thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận thường mất từ 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan thuế. Tuy nhiên, thời gian này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và tốc độ xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Đánh giá bài viết post