Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Trong một công ty hợp danh, người đại diện theo pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây là người được pháp luật giao trách nhiệm và quyền hạn đại diện cho công ty trong các giao dịch pháp lý, ký kết hợp đồng và tham gia các hoạt động kinh doanh khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong công ty hợp danh. Trong bài viết này, TaxPlus sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần biết về người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh và những quy định pháp lý liên quan đến vị trí này. Hãy cùng tìm hiểu để có cái nhìn tổng quan về chủ đề này nhé.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là gì

Theo quy định tại Điều 177 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty hợp danh được xác định là một loại hình doanh nghiệp, với những đặc điểm nhất định như sau:

 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty;
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Đề xuất mẫu giấy và hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh

[pdf-embedder url=”https://taxplus.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty-hop-danh.pdf”]

 

Tải văn bảng: TẠI ĐÂY

Theo Điều 22 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh bao gồm những thông tin sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên;

4. Bản sao các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xem thêm:

Xem thêm:  Cần bao nhiêu vốn và các loại vốn cơ bản để thành lập công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh được quy định như thế nào?

1.Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

2.Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

 • Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.
 • Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

3.Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

4.Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

 • Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;
 • Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;
 • Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;
 • Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;
 • Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định

Những trách nhiệm cần biết về người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ sau:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao đầy đủ, trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Luôn trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không được lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Phải thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Xem thêm:  Hướng dẫn cách làm thủ tục báo tăng giảm BHXH đúng luật 2022

Nếu vi phạm trách nhiệm quy định tại các mục nêu trên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Lời kết

Khi quản lý một công ty hợp danh, việc hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật là vô cùng quan trọng. Với những thông tin và quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh đã được trình bày trong bài viết này, hy vọng bạn đã có được cái nhìn tổng quan và nắm vững các quy định cần thiết. Bằng việc thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh sẽ đảm bảo được lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp, đồng thời giúp đưa công ty trở thành một đơn vị kinh doanh thành công.

Câu hỏi thường gặp

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh có vai trò gì?

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh đóng vai trò đại diện cho công ty trong các giao dịch pháp lý, ký kết hợp đồng và tham gia các hoạt động kinh doanh khác.

Ai có thể được bổ nhiệm làm người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh?

Người được bổ nhiệm làm người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh phải đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Xem thêm:  Vốn cổ phần là gì? Những điều bạn cần biết về loại vốn này

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh có trách nhiệm gì?

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Đồng thời, phải trung thành với lợi ích của doanh nghiệp và không được lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để đăng ký thành lập công ty?

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, bản sao các giấy tờ tùy thân của người đại diện, giấy xác nhận về vị trí của trụ sở công ty, v.v.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh sẽ chịu trách nhiệm gì nếu vi phạm trách nhiệm của mình?

Nếu vi phạm trách nhiệm quy định tại các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh sẽ chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết post