Mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả – Chuẩn pháp lý 2023

Trong quá trình làm việc với tác phẩm sáng tác, việc chuyển nhượng quyền tác giả là một trong những vấn đề được quan tâm. Để thực hiện việc này, người chuyển nhượng cần phải chuẩn bị các tài liệu cần thiết, trong đó mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả là một phần quan trọng. Trong bài viết này, TaxPlus sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả, cùng những thông tin cơ bản liên quan đến quy trình chuyển nhượng quyền tác giả.

Chuyển nhượng quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền tác giả

Quyền chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả là chủ đề được quy định tại Chương IV của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019, trong đó Mục I của chương này bao gồm các quy định liên quan đến việc chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan trong pháp luật.

Theo quy định tại Điều 45 của Luật Sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan là hành vi của chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến các quyền như: quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; quyền tài sản, hoặc quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/của tổ chức phát sóng cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, các quyền nhân thân khác của tác giả như quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, quyền được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm của tác giả và của người biểu diễn không thể chuyển nhượng được.

Quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả

Quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan có quyền chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với quyền tác giả và quyền liên quan. Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển nhượng, các bên cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm.
 • Người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân như quyền được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn; bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan, bên chuyển nhượng cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • 02 bản sao tác phẩm/bản định hình;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu chủ sở hữu là pháp nhân hoặc CMND/CCCD nếu chủ sở hữu là cá nhân của bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng;
 • Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (trường hợp quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung);
 • Giấy ủy quyền (nếu bên được chuyển nhượng ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ).
Xem thêm:  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 số 45/2019/QH14

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả

Quy trình chuyển nhượng quyền tác giả

Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, người chuyển nhượng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Để chuyển nhượng quyền tác giả, các bên cần làm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả theo quy định tại Điều 46 Luật Sở hữu trí tuệ 2019, theo đó hợp đồng chuyển nhượng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ đầy đủ của các bên: bên chuyển nhượng và bên nhận quyền nhượng;
 • Căn cứ và phạm vi chuyển nhượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Sau khi đã thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, bên chuyển nhượng cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • 02 bản sao tác phẩm/bản định hình;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu chủ sở hữu là pháp nhân hoặc CMND/CCCD nếu chủ sở hữu là cá nhân của bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng;
 • Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (trường hợp quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung);
 • Giấy ủy quyền (nếu bên được chuyển nhượng ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ).

Bước 3: Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến một trong ba địa chỉ sau:

 • Thành phố Hà Nội: Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Cục Bản quyền tác giả tại Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Thành phố Đà Nẵng: Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Số 01 Đường An Nhơn 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Bước 4: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiến hành thẩm định đơn trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký.

Nếu đơn của bạn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng, Cục Bản quyền tác giả sẽ ra thông báo quyết định chấp nhận hợp lệ và yêu cầu bạn nộp các khoản phí đăng ký theo quy định.

Xem thêm:  Biểu mẫu thông báo cắt giảm nhân sự đúng quy định

Trong trường hợp hồ sơ của bạn chưa hợp lệ, Cục bản quyền sẽ thông báo từ chối và nêu rõ lý do bằng văn bản và hướng dẫn cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung hoặc có phản hồi về quyết định này.

Bước 5: Trả kết quả

Khi có xác nhận hồ sơ hợp lệ và quyết định chấp nhận hợp lệ, người nộp đơn tiến hành nộp các khoản lệ phí quy định và thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được hoàn tất. Sau đó, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho người nhận chuyển nhượng và ghi nhận thông tin đăng ký vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Xem thêm:

Nội dung chính của mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả

Theo quy định tại Điều 46, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản và bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng;
 • Giá trị và phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan sẽ được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Hôm nay, ngày…………..tháng………………năm ……………..

Tại………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………..

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Là:……………………………………………………………………………………………………………….

(Tác giả, Chủ sở hữu quyền tác giả; Người thừa kế quyền tác giả; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm…………………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………

Cấp ngày……….tháng……….năm……….tại……………………………………………………………..

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày………tháng……….năm…………..tại……………………………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………Fax:……………………Email:………………………………………..

Là chủ sở hữu quyền tác giả đối với (các) tác phẩm:………………………………………………….

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………..

Là:…………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm………………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :……………………………………………………

Cấp ngày………..tháng……….năm………………………..tại…………………………………………..

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………

Cấp ngày………tháng………..năm…………..tại………………………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………Fax:……………………Email:……………………………………..

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền: ………………………………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với tác phẩm dưới đây:

(Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 20, Khoản 3 điều 19 Luật SHTT)

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………………………………..

Loại hình:………………………………………………………………………………………………..

Tác giả:…………………………………………………………………………………………………….

Đã công bố/chưa công bố :………………………………………………………………………….

Xem thêm:  QUYẾT ĐỊNH 595/QĐ-BHXH - Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN

(Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố)

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao tác phẩm cho bên B quản lý và khai thác các quyền tác giả đã được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Thời gian chuyển bản sao tác phẩm :…………………………………

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm chuyển bản sao tác phẩm)

Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm:………………………………….

Điều 3: Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật Sở  hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4: Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)

………………………………………………………………………………………….

Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

Điều 7: Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực …….. .

(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một  ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành …….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

Bên A Ký tên(Ghi rõ họ tên và ký) Bên B Ký tên(Ghi rõ họ tên và ký)

Tải về mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả năm 2023

[pdf-embedder url=”https://taxplus.vn/wp-content/uploads/2023/04/hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-tac-gia_1808154452.pdf”]

 

Tải về: TẠI ĐÂY

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả

Soạn thảo mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả

Khi soạn thảo mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả, cả người bán lẫn người mua cần lưu ý những điều sau:

1. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì:

– Việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu;

– Trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Trường hợp doanh nghiệp đang quản lý tác phẩm khuyết danh thì vẫn được quyền chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh cho tổ chức, cá nhân khác và được hưởng thù lao từ việc chuyển nhượng quyền đó. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền này chỉ được hưởng quyền của chủ sở hữu đến khi danh tính của tác giả được xác định.

Lệ phí chuyển nhượng quyền tác giả

Phí, lệ phí chuyển nhượng quyền tác giả được quy định tại Điều 4 Thông tư số 211/2016/TT-BTC phụ thuộc vào loại tác phẩm được đăng ký, khi người nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan cần chú ý đến những khoản phí sau đây:

Stt Loại hình tác phẩm Mức thu(đồng/Giấy chứng nhận)
I Đăng ký quyền tác giả
1 a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;c) Tác phẩm báo chí;d) Tác phẩm âm nhạc;đ) Tác phẩm nhiếp ảnh. 100.000
2 a) Tác phẩm kiến trúc;b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học. 300.000
3 a) Tác phẩm tạo hình;b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. 400.000
4 a) Tác phẩm điện ảnh;b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa. 500.000
5 Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính 600.000
II Đăng ký quyền liên quan đến tác giả
1 Cuộc biểu diễn được định hình trên:
a) Bản ghi âm;

b) Bản ghi hình;

c) Chương trình phát sóng.

Bản ghi âm: 200.000

Bản ghi hình: 300.000

Chương trình phát sóng: 500.000

2 Bản ghi âm 200.000
3 Bản ghi hình 300.000
4 Chương trình phát sóng 500.000

Lời kết

Trên đây là những thông tin cần thiết về mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả, bao gồm quy trình thực hiện, nội dung và các điều cần lưu ý khi soạn thảo mẫu đơn. Việc thực hiện đúng quy trình và đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết sẽ giúp cho quá trình chuyển nhượng quyền tác giả diễn ra thuận lợi hơn.

Đồng thời, việc nắm vững các khoản phí liên quan cũng giúp cho người nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan không bị thiếu sót trong quá trình thực hiện. Chúc các bạn thành công trong việc đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả!

Nếu quý khách cần tìm hiểu thêm về các quy trình và thủ tục cụ thể như dịch vụ kế toán trọn góichăm sóc websitethuê văn phòng trọn góithuê văn phòng ảo hay thuê chỗ ngồi làm việc, cũng như dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, hãy đến với TaxPlus – đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong mọi thắc mắc và giúp quý khách hàng hoàn thành các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0853 9999 77. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất, cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất từ TaxPlus.

Câu hỏi thường gặp

Cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để nộp mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả?

Cần chuẩn bị Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, 02 bản sao tác phẩm /bản định hình, tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc CMND/CCCD.

Ai có thể nộp mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả?

Cá nhân hoặc tổ chức có quyền sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan đối với tác phẩm.

Cần phải đáp ứng điều kiện gì để được chuyển nhượng quyền tác giả?

Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm. Người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân như quyền được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn.

Khi soạn thảo mẫu đơn đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả cần lưu ý những gì?

Cần lưu ý các điều kiện chuyển nhượng, tên và địa chỉ đầy đủ của các bên, giá, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Phí, lệ phí chuyển giao quyền tác giả được quy định như thế nào?

Các khoản lệ phí mà người nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan sẽ phụ thuộc vào loại hình tác phẩm mà doanh nghiệp/cá nhân muốn đăng ký và được quy định tại Thông tư số 211/2016/TT-BTC.

Đánh giá bài viết post