Lương khoán được tính như thế nào? – Chuẩn pháp lý 2023

Trong mối quan hệ lao động, tiền lương luôn là yếu tố cần thiết để bảo đảm người lao động có thể duy trì cuộc sống. Tiền lương thể hiện giá trị của sức lao động được thỏa thuận giữa người sử dụng và người lao động, tùy theo nhu cầu và tính chất công việc mà mỗi doanh nghiệp sẽ chọn hình thức trả lương phù hợp.

Trong đó, tiền lương khoán là một hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để tăng cường năng suất lao động. Thay vì trả lương cố định hàng tháng, doanh nghiệp sẽ trả lương theo sản phẩm hoặc dự án mà người lao động thực hiện.

Để hiểu rõ hơn về lương khoán được tính như thế nào? và những quy định liên quan đến hình thức này, bạn đọc có thể tham khảo bài viết của TaxPlus. Việc này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về pháp luật liên quan đến tiền lương và áp dụng chính xác trong thực tiễn.

Lương khoán là gì?

Lương khoán là gì
Lương khoán là gì?

Căn cứ theo Điều 96, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về trả lương như sau:

“Điều 96. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Để sử dụng hình thức trả lương khoán, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý từ phía người lao động. Hình thức này sẽ đảm bảo rằng người lao động sẽ nhận được tiền lương dựa trên mức độ hoàn thành khối lượng công việc được giao.

Xem thêm:  Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ CHUẨN PHÁP LÝ – CHỈ 550.000đ

Nếu người lao động hoàn thành đầy đủ công việc trong thời gian thỏa thuận, họ sẽ được trả lương tối đa theo thỏa thuận. Hình thức trả lương khoán chính là trả lương dựa trên khối lượng công việc hoàn thành.

Xem thêm:

Lương khoán được tính như thế nào theo quy định của pháp luật?

luong khoan duoc tinh nhu the nao e1681102910651

Theo Điều 54 Khoản 1 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp và người lao động sẽ thỏa thuận về hình thức trả lương khoán trong hợp đồng lao động, phù hợp với tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 54. Hình thức trả lương

Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:

a) Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

a1) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

a2) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

a3) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

a4) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

c) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

2. Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại khoản 1 Điều này được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Trong trường hợp người lao động nhận lương khoán, tiền lương thực tế sẽ được tính dựa trên khối lượng, chất lượng công việc và thời gian hoàn thành công việc đó.

Xem thêm:  Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Vai trò của dự trữ bắt buộc đối với nền kinh tế?

Để tính toán tiền lương khi sử dụng hình thức lương khoán, bạn đọc có thể tham khảo công thức dưới đây để dễ dàng tính toán:

Tiền lương = Mức lương khoán x Tỷ lệ % hoàn thành công việc

Hình thức trả lương khoán như thế nào?

hinh thuc tra luong khoan

Theo quy định tại Điều 94 của Bộ Luật Lao động năm 2019, doanh nghiệp phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn cho người lao động. Nếu người lao động không thể nhận lương trực tiếp, doanh nghiệp có thể trả lương cho người được ủy quyền hợp pháp bởi người lao động đó.

Theo Khoản 2 của Điều 94 của Bộ Luật Lao động năm 2019 và Khoản 2 của Điều 54 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP, hình thức trả lương khoán được thực hiện như sau:

  • Trả bằng tiền mặt.
  • Trả qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng.

Nếu trả lương qua tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải tự trả các khoản phí liên quan đến việc mở tài khoản cho người lao động và phí chuyển tiền lương.

Lưu ý rằng, tiền lương phải được trả bằng tiền Đồng Việt Nam. Trường hợp người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có thể trả lương bằng ngoại tệ.

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Lời kết

Tổng kết lại, việc lựa chọn hình thức trả lương khoán phù hợp sẽ giúp tăng cường năng suất lao động và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tính toán tiền lương khi sử dụng hình thức lương khoán đòi hỏi phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau. Bài viết đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy định “Lương khoán được tính như thế nào” và cách thức tính toán tiền lương theo hình thức này. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật lao động và áp dụng chính xác trong thực tiễn.

Xem thêm:  Hội đồng trọng tài lao động là gì? - Chuẩn pháp lý 2023

Câu hỏi thường gặp

Lương khoán được tính như thế nào?

Trả lương khoán dựa trên khối lượng, chất lượng công việc và thời gian hoàn thành công việc đó.

Lương khoán được tính toán như thế nào?

Công thức tính lương khoán bao gồm: số sản phẩm hoàn thành x đơn giá sản phẩm hoàn thành + số giờ làm việc x mức lương theo giờ.

Hình thức trả lương khoán có được phép sử dụng trong lĩnh vực nào?

Hình thức trả lương khoán có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực, tùy thuộc vào tính chất và điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Người lao động có được quyền từ chối hình thức trả lương khoán?

Người lao động có quyền từ chối hình thức trả lương khoán nếu không đồng ý với điều kiện và mức lương được đề xuất.

Doanh nghiệp cần chú ý những gì khi sử dụng hình thức trả lương khoán?

Doanh nghiệp cần lưu ý cân đối lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng lao động, đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết post