Kinh doanh nhà nghỉ khách sạn cần điều kiện, thủ tục gì

Bạn đang muốn kinh doanh nhà nghỉ khách sạn nhưng còn băn khoăn và thắc mắc không biết điều kiện & thủ tục để được cấp giấy phép kinh doanh là gì. Trong bài viết này, TaxPlus sẽ cùng bạn tham khảo để nắm rõ hơn các quy định về điều kiện cũng như thủ tục khi kinh doanh loại hình này nhé!

Những điều kiện để được phép kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn

Để được kinh doanh nhà nghỉ & khách sạn hợp pháp bạn sẽ phải đảm bảo được các quy định về điều kiện về cơ sở pháp lý cùng với nhiều quy định khác về ngành nghề này. Cụ thể:

#1 Cơ sở pháp lý để kinh doanh nhà nghỉ

Kinh doanh nhà nghỉ hay khách sạn bạn sẽ phải tuân thủ các quy định dựa theo những căn cứ về Pháp Lý như sau:

 • Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số nghành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 • Quy định chi tiết về một số điều trong luật phòng cháy và chữa cháy cùng bộ luật đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014.
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 • Quy định về đăng ký doanh nghiệp được ghi rõ tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015.
 kinh doanh nhà nghỉ
Để được kinh doanh nhà nghỉ và khách sạn hợp pháp bạn sẽ phải đảm bảo được các quy định về điều kiện về cơ sở pháp lý

#2 Những điều cần làm trong điều kiện kinh doanh nhà nghỉ

Ngoài việc nắm rõ về cơ sở pháp lý đã được liệt kê bên trên, bạn sẽ cần phải chú ý đến các điều kiện kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn dưới đây:

Xem thêm:  Những trường hợp kinh doanh không phải đăng ký mới nhất 2022

No1: Thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, bạn sẽ phải thành lập một trong số hình thức doanh nghiệp sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, hoặc hộ kinh doanh cá thể. Để thành lập doanh nghiệp, cần nắm rõ về Nghị định 78/2015/NĐ-CP tại các Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 71 để thực hiện thành lập theo đúng chuẩn.

giấy phép kinh doanh nhà nghĩ khách sạn
Phải có giấy phép kinh doanh mới có thể kinh doanh được nhà nghỉ, khách sạn

No2: Điều kiện phải đáp ứng được được kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn

Theo khoản 22 điều 3 tại Nghị Định 96/2016/NĐ-CP thì kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn thuộc Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý”, cụ thể: “Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.”

Điều kiện này về an ninh, trật tự được quy định tại điều 7, Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

“1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • a) Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

 • b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài & người nước ngoài:

Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

2. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy & chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.”

Cần chú ý để tuân thủ đúng theo điều 7 này để đảm bảo điều kiện được kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn.

Xem thêm:  PDCA là gì? Áp dụng quy trình PDCA trong quản lý chất lượng Doanh nghiệp

No3: Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngoài 2 điều kiện trên, bạn sẽ phải đáp ứng thêm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tức là bạn sẽ phải được cấp loại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để được cấp phép kinh doanh loại hình này.

Thủ tục xin cấp phép đăng ký kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn

Để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, chủ thể kinh doanh sẽ phải thực hiện các thủ tục đầy đủ theo trình tự cấp phép của các loại giấy chứng nhận điều kiện trên đây cùng những loại giấy chứng nhận khác. Cụ thể:

kinh doanh nhà nghỉ có lãi không
Để được cấp giấy phép kinh doanh cần xin thủ tục các giấy chứng nhận về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy…

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự được quy định tại điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

 • “Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy & chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa,
 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh”

Bạn có biết trách nhiệm vô hạn & trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục về giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm được quy định tại Điều 36 Luật an toàn thực phẩm 2010 & Công văn 5845/BCT-KHCN năm 2013 hướng dẫn thủ tục. Bạn cần tuân thủ đúng theo quy định này để được chấp thuận cấp giấy chừng nhận.

Xem thêm:  CSR là gì? Tầm quan trọng các loại trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Đối với việc kinh doanh khách sạn, chủ sở hữu khách sạn sẽ phải đăng ký để được công nhận là hạng cơ sở lưu trú du lịch. Thủ tục, hồ sơ của giấy chứng nhận này được quy định rõ tại Điều 50 Luật du lịch 2017, đồng thời tham khảo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL & Thông tư 34/2018/TT-BTC có hướng dẫn về thủ tục này.

 kinh nghiệm kinh doanh nhà nghỉ
Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn muốn hợp pháp và được cấp giấy phép cần đảm bảo các thủ tục chứng nhận

Thủ tục xin xác nhận về kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo quy định tại tại Khoản 12 Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP, kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ không cần đăng ký đối với những nhà nghỉ hay khách sạn có diện tích mặt sàn nhỏ dưới 500m2. Những khách sạn, nhà nghỉ có quy mô trên 500m2 trở nên sẽ cần xin xác nhận về kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trình tự & thủ tục được quy định tại Điều 32 Luật bảo vệ môi trường 2014 cùng với công văn hướng dẫn tại Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Lời kết

Bạn đã biết kinh doanh nhà nghỉ khách sạn cần điều kiện, thủ tục gì. Nếu bạn cần tư vấn về thủ tục hay các quy định về kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hãy liên hệ:

Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH TAX PLUS SOLUTION
 • Địa chỉ: 329-331 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM
 • Hotline: 0853 9999 77
 • Email: info@taxplus.vn

Xuất bản ngày: 19/12/2019 @ 17:56

Đánh giá bài viết post