8 trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Đối tượng nào sẽ được sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan Thuế? Cùng TaxPlus tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Theo Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:
 1. Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
 2. Không bắt buộc có chữ ký số;
 3. Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

8 nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, khởi tạo hóa đơn điện tử có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,… và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.
Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Trong đó, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo 8 trường hợp kinh doanh sau sẽ thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế:
hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
 1. Trung tâm thương mại
 2. Siêu thị
 3. Bán lẻ hàng tiêu dùng
 4. Ăn uống
 5. Nhà hàng
 6. Khách sạn
 7. Bán lẻ thuốc tân dược
 8. Dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác
Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau để được áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền:
hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
– Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử (như: có chữ ký số và đăng ký để được cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử);
– Có hạ tầng công nghệ thông tin (như: máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet, email);
– Sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử – đây là phần mềm có thể lập hóa đơn điện tử đồng thời có thể truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến CQT; Trường hợp doanh nghiệp, Hộ kinh doanh lựa chọn hình thức HĐĐT từ máy tính tiền thì còn cần thay đổi phần mềm HĐĐT đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo quy định tại Quyết định 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022.

2 bước tiếp nhận, xử lý dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022 về Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế

Xem thêm:  Tiền thưởng có phải đóng bảo hiểm xã hội không?
HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền
HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Bước 1:
– Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được gói dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn (bao gồm dữ liệu hóa đơn đã hủy sẽ được tiếp nhận theo Điều 10 Quy trình tại Quyết định 1391/QĐ-TCT), Cổng điện tử tự động đối chiếu thông tin gói dữ liệu của NNT, bao gồm:

+ Mã số thuế của NNT phải có trạng thái đang hoạt động (trạng thái 00, 02, 04).
+ Các chỉ tiêu trên hóa đơn đúng Chuẩn dữ liệu theo quy định.
+ NNT không thuộc trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT.
+ Chữ ký số của NNT theo gói hóa đơn theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Tình trạng hoạt động; hiệu lực của Hợp đồng nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT của tổ chức truyền nhận.
+ Số lượng hóa đơn trong gói dữ liệu phải khớp đúng với số lượng hóa đơn trong thông tin chung của gói dữ liệu HĐĐT.
+ Thông tin mã của cơ quan thuế trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền phải thuộc dải ký tự mã của cơ quan thuế đã cấp cho NNT, đảm bảo duy nhất.

– Căn cứ kết quả đối chiếu các thông tin nêu trên, Hệ thống HĐĐT-CTĐT tự động tạo thông báo Mẫu số 01/TB-KTDL tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình tại Quyết định 1391/QĐ-TCT, ký nhân danh Tổng cục Thuế, gửi NNT theo phương thức qua tổ chức truyền nhận, gửi vào tài khoản trên Cổng điện tử để NNT có thể tra cứu thông tin qua Cổng điện tử bằng tài khoản đã được cấp và gửi vào thư điện tử email của NNT.

Xem thêm:  Lệ phí trước bạ là gì? Cập Nhật thuế trước bạ mới nhất 2023

Trường hợp kết quả đối chiếu là hợp lệ thì dữ liệu sẽ được lưu vào Hệ thống. Trường hợp kết quả đối chiếu là không hợp lệ thì dữ liệu không được lưu vào Hệ thống.

Bước 2:

– Định kỳ từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng, căn cứ dữ liệu hóa đơn NNT đã gửi đến CQT, các thông tin đã được cập nhật trong quá trình quản lý hóa đơn điện tử, Hệ thống HĐĐT-CTĐT tiếp tục đối chiếu tự động các thông tin theo Bước 1 và các thông tin sau:

+ HĐĐT có thời điểm lập và là loại hóa đơn phù hợp với thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT đã được Thông báo chấp nhận sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền hoặc các thông báo CQT đã gửi NNT (ví dụ: Thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát).
+ Số hóa đơn là duy nhất trong cùng bộ “MST, ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn” trên hệ thống.
+ Trường hợp là hóa đơn thay thế thì đối chiếu tình trạng hóa đơn bị thay thế phải đảm bảo: chưa bị hủy, chưa bị điều chỉnh, chưa bị thay thế và không phải là hóa đơn điều chỉnh.
+ Trường hợp là hóa đơn điều chỉnh thì đối chiếu tình trạng hóa đơn bị điều chỉnh phải đảm bảo: chưa bị hủy, chưa bị thay thế, không phải là hóa đơn thay thế và không phải là hóa đơn điều chỉnh.
+ Trường hợp hóa đơn hủy đã tồn tại Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT) theo Điều 10 Quy trình tại Quyết định 1391/QĐ-TCT và có đầy đủ lý do.

– Đối với trường hợp hóa đơn điều chỉnh, thay thế thì Hệ thống HĐĐT-CTĐT tự động gửi thông tin hóa đơn điều chỉnh, thay thế và hóa đơn bị điều chỉnh, bị thay thế đến địa chỉ thư điện tử của người mua (nếu có).

Xem thêm:  Thuế vãng lai là gì? Khái niệm, cách tính và miễn thuế vãng lai

Kết quả đối chiếu là căn cứ để CQT đề nghị NNT giải trình về hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy trình Quyết định 1391/QĐ-TCT.

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Lời kết

Hiện tại, Tổng cục Thuế đã xây dựng lộ trình để triển khai thành công HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền được coi là bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế.

Tax Plus Blog cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết này. Tax Plus chúc bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng, hãy ghé thăm Website để cập nhật những thông tin chi tiết và chuyên sâu nhất.

Đánh giá bài viết post