Hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty – Chuẩn pháp lý...

Để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường thành lập chi nhánh tại các địa bàn khác nhau. Người đứng đầu quản lý hoạt động chi nhánh là người do doanh nghiệp bổ nhiệm. Nếu doanh nghiệp muốn thay đổi người đứng đầu, thì cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định của pháp luật. Nhiều độc giả có thắc mắc về pháp luật hiện nay quy định về thành phần hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần, cách nộp hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh và lưu ý cần chú ý khi thực hiện thủ tục này. Bài viết sau đây của TaxPlus sẽ giúp độc giả giải đáp các thắc mắc về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho độc giả nhiều thông tin hữu ích.

Chi nhánh là gì?

Hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi nhánh như sau:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, được thành lập với mục đích mở rộng quy mô, thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 84 Bộ Luật Dân sự 2015, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Đối với địa điểm được phép đặt chi nhánh, doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính và có thể thành lập chi nhánh ở cả trong nước và nước ngoài.

Quy định của pháp luật về người đứng đầu chi nhánh như thế nào?

Khoản 5 Điều 84 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền

Về chức danh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh không quy định rõ chức danh mà chỉ ghi là người đứng đầu chi nhánh. Người đứng đầu chi nhánh không bắt buộc phải là thành viên của công ty.

Về vai trò và quyền hạn, theo quy định tại khoản 5 Điều 84 Bộ Luật Dân sự 2015, người đứng đầu chi nhánh đại diện thực hiện nhiệm vụ của công ty theo uỷ quyền. Do đó, giữa giám đốc chi nhánh và công ty sẽ ký kết một văn bản uỷ quyền, trong đó quy định rõ vai trò, phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ của giám đốc chi nhánh.

Xem thêm:  ROA là gì? Tất tật về chỉ số ROA

Lưu ý: Người đứng đầu chi nhánh đại diện cho các giao dịch của chi nhánh trong phạm vi được uỷ quyền.

Theo đó, người đứng đầu chi nhánh không có quyền đại diện cho chi nhánh nếu không có ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của công ty. Phạm vi ủy quyền sẽ được quyết định bởi người đại diện theo pháp luật của công ty. Công ty cũng có quyền hủy bỏ việc ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh trong bất cứ trường hợp nào.

Khi chi nhánh ký kết các hợp đồng hoặc thực hiện công việc đòi hỏi sự cho phép của công ty, người đứng đầu chi nhánh phải xuất trình được văn bản uỷ quyền của công ty cho chi nhánh.

Do đó, người đứng đầu chi nhánh có thể được bổ nhiệm từ bên ngoài công ty. Tuy nhiên, người đứng đầu chi nhánh chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được công ty uỷ quyền.

Cần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần hay không?

Khoản 2 Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

2. Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khi thay đổi người đại diện của chi nhánh, doanh nghiệp cần gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh.

🆘 Xem thêm:

Thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần: Hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần bao gồm:
 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh (về nội dung thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh) theo mẫu tại Phụ lục II-9 của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
 2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về nội dung thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần;
 3. Bản sao hợp lệ của hộ chiếu hoặc CMND của người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh mới;
 4. Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh;
 5. Văn bản ủy quyền (nếu người đại diện của công ty không trực tiếp nộp hồ sơ).

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh

Bạn có thể xem trước và tải xuống Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh tại đây:

Xem thêm:  Talent Pool là gì? Bí quyết tạo nguồn ứng viên hiệu quả trong tuyển dụng nhân sự
[pdf-embedder url=”https://taxplus.vn/wp-content/uploads/2023/04/mau-thong-bao-thay-doi-noi-dung-dang-ky-hoat-dong-chi-nhanh-van-phong-dai-dien.pdf”]

 

Tải Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh: TẠI ĐÂY

Thủ tục nộp hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần tại cơ quan nào?

Công ty có thể thực hiện nộp hồ sơ theo 02 cách:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh của công ty đặt trụ sở.

Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử (trực tuyến).

Lưu ý: Hiện tại, Phòng đăng ký kinh doanh tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh yêu cầu các công ty nộp hồ sơ qua mạng. Do đó, nếu văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh của công ty ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh, công ty cần nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần

Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện/chi nhánh đặt trụ sở.

Hình thức: Nộp hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh qua mạng.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo các giấy tờ nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận được thông báo của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do đến doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi thực hiện các bước nộp hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh, công ty sẽ nhận được kết quả từ Phòng Đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp cần, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh.

Thời gian giải quyết thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Lệ phí thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần

Lệ phí thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần hiện nay là miễn phí.

Cần lưu ý những gì khi thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần?

Doanh nghiệp cần lưu ý một số trường hợp không thể tiến hành thay đổi người đại diện pháp luật của chi nhánh, cụ thể như sau:

 • Trường hợp người đại diện theo pháp luật cũ đang bị treo mã số thuế thì không được thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế thì cũng không thể đăng ký làm người đại diện pháp luật mới của chi nhánh.
 • Cá nhân từng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì cũng không được làm người đại diện pháp luật mới cho chi nhánh công ty.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật của chi nhánh dẫn đến thay đổi nội dung điều lệ, biên bản họp phải ghi rõ nội dung thay đổi trong điều lệ doanh nghiệp.
 • Khi thay đổi người đại diện pháp luật, cần lưu ý thủ tục thay đổi thông tin chủ tài khoản ngân hàng.
 • Cần thông báo việc thay đổi cho đối tác và cơ quan bảo hiểm.
 • Nếu doanh nghiệp có giấy phép con liên quan đến thông tin người đại diện, cần thực hiện thủ tục thay đổi để phù hợp với thông tin người đại diện mới.
 • Trong trường hợp thay đổi người đại diện có liên quan đến chuyển nhượng vốn cho người đại diện mới, cần lưu ý thủ tục kê khai thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.
Xem thêm:  VNPT Pay là gì? Những ưu đãi chỉ riêng VNPT Pay có

Lời kết

Như vậy, việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần là hoạt động quan trọng, đòi hỏi sự chính xác và đúng thủ tục. Để thực hiện quy trình này, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp đúng thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh. Việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh cũng có thể liên quan đến việc thay đổi nội dung điều lệ, thông tin chủ tài khoản ngân hàng, hoặc thủ tục kê khai thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý các điều kiện và thủ tục cụ thể để hoàn thành việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh một cách chính xác và hiệu quả. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ, doanh nghiệp có thể liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh để được giải đáp. Với những thông tin về hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần này, hy vọng sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Nếu quý khách cần tìm hiểu thêm về các quy trình và thủ tục cụ thể như dịch vụ kế toán trọn góichăm sóc websitethuê văn phòng trọn góithuê văn phòng ảo hay thuê chỗ ngồi làm việc, cũng như dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, hãy đến với TaxPlus – đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong mọi thắc mắc và giúp quý khách hàng hoàn thành các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0853 9999 77. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất, cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất từ TaxPlus.

Câu hỏi thường gặp

1. Thay đổi người đứng đầu chi nhánh của công ty Cổ phần có cần phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh không?

Có, công ty phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chi nhánh để phù hợp với người đứng đầu mới.

2. Hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần gồm những gì?

Hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần bao gồm thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, quyết định bằng văn bản, bản sao hộ chiếu hoặc CMND của người đứng đầu mới, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và văn bản ủy quyền (nếu cần).

3. Cơ quan nào thẩm quyền xử lý hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần?

Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở.

4. Có những trường hợp nào không thể thực hiện thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty Cổ phần?

Không thể thay đổi khi người đại diện cũ bị treo mã số thuế hoặc bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, hoặc người đang quản lý doanh nghiệp bị treo mã số thuế.

5. Sau khi thay đổi người đứng đầu chi nhánh, công ty cần lưu ý điều gì?

Công ty cần lưu ý thay đổi đăng ký thông tin chủ tài khoản ngân hàng, thông báo cho đối tác và cơ quan bảo hiểm, làm thủ tục thay đổi giấy phép con liên quan đến người đại diện mới và thực hiện kê khai thế thu nhập cá nhân nếu có chuyển nhượng vốn.

Đánh giá bài viết post