Doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế nhập khẩu không

Trong lĩnh vực kinh doanh chế xuất, câu hỏi về việc doanh nghiệp có phải nộp thuế nhập khẩu luôn là một vấn đề được quan tâm. Điều này đặc biệt quan trọng khi các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi này không đơn giản và yêu cầu phải hiểu rõ các quy định pháp luật về thuế nhập khẩu. Trong bài viết này, cùng TaxPlus tìm hiểu về việc “doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế nhập khẩu hay không?” và những điều cần lưu ý để tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Doanh nghiệp chế xuất

Theo quy định tại khoản 21, Điều 2 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP, thuật ngữ “Doanh nghiệp chế xuất” được giải thích như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế.” Doanh nghiệp chế xuất (tên tiếng Anh là: Export Processing Enterprise) là những doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa, sản xuất để xuất khẩu sang các nước khác. Những doanh nghiệp này nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân ở các khu dân cư. Nếu doanh nghiệp không nằm trong khu kinh tế thì bắt buộc phải ngăn cách với các khu vực bên ngoài theo quy định của pháp luật. Các sản phẩm sau khi được sản xuất sẽ được xuất khẩu 100% đi nước ngoài và phải được khai báo đầy đủ với cơ quan hải quan.

Các ưu đãi mà doanh nghiệp chế xuất có thể hưởng

Các ưu đãi mà doanh nghiệp chế xuất có thể hưởng

Theo khoản 3 Điều 26 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp chế xuất sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan, kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư được ghi tại các văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước khi chính thức đi vào hoạt động. Nếu doanh nghiệp chế xuất không đáp ứng được các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì sẽ không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan. Việc kiểm tra, xác nhận và hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

Xem thêm: Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty – Chuẩn pháp lý 2023

Doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế nhập khẩu hay không?

Doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế nhập khẩu

Theo Khoản 2, Điều 2 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, hàng hóa được xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và hàng hóa được nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước đều thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu.

Xem thêm:  Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 34 của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ, hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan sẽ được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Do đó, nếu doanh nghiệp nhập khẩu là doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa khi nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp nhập khẩu là doanh nghiệp nội địa thì khi nhập khẩu hàng hóa phải nộp thuế nhập khẩu, khi xuất khẩu hàng hóa vào doanh nghiệp chế xuất sẽ không phải nộp thuế xuất khẩu và được hoàn số tiền thuế nhập khẩu đã nộp, theo các quy định được nêu trên.

Doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa sẽ phải kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng với cơ quan thuế địa phương.

Theo khoản 2 Điều 2 của Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, “hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước”. Do đó, doanh nghiệp nội địa khi mua hàng từ doanh nghiệp chế xuất sẽ phải kê khai và nộp thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng.

Tóm lại, trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu là doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa khi nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Còn đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa mua hàng từ doanh nghiệp chế xuất, thì sẽ phải kê khai và nộp thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng.

Các ưu đãi thuế giá trị gia tăng dành cho doanh nghiệp chế xuất

Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, doanh nghiệp chế xuất sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), cụ thể như sau:

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

 1. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.
  Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.
  Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
  Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Doanh nghiệp chế xuất sẽ được hưởng cả ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm:  EVFTA là gì? Việt Nam được gì từ EVFTA năm 2023

Những ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất

Theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 11 của Thông tư 96/2015/TT-BTC), doanh nghiệp chế xuất khi đáp ứng được các điều kiện như đã đề cập sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
 2. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:
  a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học…

Những chính sách ưu đãi thuế đầu tư dành cho doanh nghiệp chế xuất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đầu tư 2020 về địa bàn ưu đãi đầu tư như sau:

Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

 1. Địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm:
  a) ĐỊa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
  b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 2. Căn cứ ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; xác định ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Đầu tư 2020 về hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:

Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

 1. Hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:
  a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
  b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
  c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
  d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp hoạt động tại khu chế xuất sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư theo địa bàn, bao gồm cả ưu đãi về thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh của mình.

Xem thêm:  Data Driven là gì? Các cách ứng dụng hiệu quả trong doanh nghiệp

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Lời kết

Tổng kết lại, như vậy qua bài viết này chúng ta đã hiểu rõ hơn về những ưu đãi thuế về đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp chế xuất sẽ được hưởng các ưu đãi thuế đối với thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp chế xuất vẫn phải nộp thuế nhập khẩu. Vì vậy, để tránh những rủi ro phát sinh, doanh nghiệp cần nắm rõ và tuân thủ đúng các quy định thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH TAX PLUS SOLUTION
 • Địa chỉ: 329-331 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM
 • Hotline: 0853 9999 77
 • Email: info@taxplus.vn

Câu hỏi thường gặp

Do doanh nghiệp chế xuất phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài?

Đối với doanh nghiệp chế xuất, nếu họ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào để sử dụng cho mục đích sản xuất và kinh doanh, thì hàng hóa này sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Do doanh nghiệp chế xuất phải nộp thuế nhập khẩu khi xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan?

Nếu doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu vực này thì sẽ không phải nộp thuế xuất khẩu.

Do doanh nghiệp chế xuất phải nộp thuế nhập khẩu khi bán hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa?

Nếu doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa, thì họ sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) với cơ quan thuế địa phương. Tuy nhiên, không phải nộp thuế nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không đáp ứng được điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì có phải nộp thuế nhập khẩu không?

Nếu doanh nghiệp chế xuất không đáp ứng được điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì sẽ không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan. Tuy nhiên, nếu họ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, thì sẽ phải nộp thuế nhập khẩu.

Do doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi thuế khi đầu tư vào khu chế xuất?

Đúng với quy định hiện hành, doanh nghiệp chế xuất khi đầu tư vào khu chế xuất sẽ được hưởng các ưu đãi thuế đầu tư, bao gồm miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường hợp.

Đánh giá bài viết post