ĐẠI LÝ THUẾ – TẤT TẦN TẬT thông tin Chủ doanh nghiệp cần nắm

Các thủ tục, quy định về thuế rất phức tạp bởi có nhiều đối tượng khác nhau nên thường gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức khi muốn hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Chính vì thế, việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế là một điều vô cùng cần thiết và thiết yếu.

Vậy Đại Lý Thuế là gì? Dịch vụ Đại Lý Thuế là gì? Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Đại Lý Thuế? Sự khác biệt giữa dịch vụ kế toán và Dịch vụ Đại Lý thuế là gì? Cùng TaxPlus giải đáp nhé!!!

Đại Lý Thuế là gì?

Đại Lý Thuế là gì

Đại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế – Đại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.

Điều kiện để thành lập Đại Lý Thuế là gì?

Quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 về điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:

– Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

– Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế do Tổng cục thuế tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

– Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đã có thời gian làm việc từ hai năm trở lên trong các lĩnh vực này; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Quyền và trách nhiệm của Đại Lý Thuế là gì?

dai ly thue 1

Tại Điều 8 Thông tư 117/2012/TT-BTC về quyền và trách nhiệm của đại lý thuế có quy định như sau:

Quyền của đại lý thuế

a) Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

c) Được thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.

d) Đại lý thuế được cơ quan thuế các cấp hỗ trợ:

– Cung cấp, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm thực hiện thủ tục thuế điện tử.

– Được mời tham dự các lớp đào tạo, tập huấn các nội dung, quy định về chính sách thuế, thủ tục về thuế do cơ quan thuế tổ chức.

Xem thêm:  Khu phi thuế quan là gì? Những khu vực phi thuế quan tại Việt Nam

Trách nhiệm của đại lý thuế

a) Ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nộp thuế

– Đại lý thuế đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và có tên trong danh sách đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế mới được thực hiện ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế.

– Đại lý thuế phải lập hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, cá nhân nộp thuế về phạm vi công việc thủ tục về thuế được ủy quyền, thời hạn được ủy quyền, trách nhiệm của các bên và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng không trái với quy định của pháp luật.

b) Khai, ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế.

d) Không được thông đồng với công chức quản lý thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận thuế. Trường hợp đại lý thuế có hành vi thông đồng với người nộp thuế hoặc tự thực hiện các hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sai phạm trên. Đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân nộp thuế.

đ) Giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế có đủ bằng chứng về việc đại lý thuế không thực hiện đúng trách nhiệm này, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thì kiến nghị Cục Thuế đình chỉ hoạt động của đại lý thuế và đại lý thuế phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân nộp thuế.

e) Đại lý thuế có trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

– Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động quản lý khi cơ quan thuế yêu cầu bằng văn bản.

Xem thêm:  Gross Margin là gì? Cách tính chuẩn xác và ý nghĩa

– Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi danh sách nhân viên đại lý thuế, đại lý thuế phải thông báo cho Cục Thuế quản lý thuế trực tiếp, bao gồm:

+ Danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Danh sách nhân viên đại lý thuế vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư này hoặc thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ hưu, chết hoặc không đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Cục Thuế gửi thông báo của đại lý thuế về danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi qua mạng giao dịch điện tử nội bộ ngành thuế cho Tổng cục Thuế trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của đại lý thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm đăng tải danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi do Cục Thuế gửi.

Xem thêm:

Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Đại Lý Thuế

dai ly thue 2 e1669774893709

  • Giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, nhân lực

Đại Lý Thuế có tính chuyên môn cao sẽ giúp Doanh nghiệp giảm thiểu chi phí thuê nhân viên và yên tâm tập trung vào sản phẩm kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều lợi ích lớn khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế … Lựa chọn đại lý thuế là phù hợp với xu hướng phát triển bền vững trên thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Tài Chính chủ trương phát triển đại lý thuế với mục đích vừa giảm thiểu thủ tục hành chính và hội nhập, vừa tiết kiệm nhiều khoản chi phí cho doanh nghiệp.

  • Cập nhật chính sách về thuế nhanh chóng, chính xác nhất

Chính sách của nhà nước nói chung và chính sách thuế nói riêng thường xuyên thay đổi. Nhân viên đại lý thuế thường xuyên cập nhật luật, nghị định, thông tư, dự thảo … liên quan đến chính sách thuế, kế toán, bảo hiểm và các luật chuyên nghành khác. Từ việc cập nhật liên tục sự thay đổi của chính sách mà doanh nghiệp sẽ nhận được dịch vụ cao đảm bảo tiêu chí chính xác, kịp thời, doanh nghiệp không cần quan tâm, nghiên cứu hệ thống chính sách thuế khổng lồ, thay đổi thường xuyên nhưng vẫn đảm bảo có được những số liệu báo cáo chuẩn, đúng như luật.

  • Đảm bảo quyền lợi và nghĩa cụ của doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến các vấn đề về thuế được ủy quyền thực hiện, thực thi bởi đại lý thuế được đảm bảo từ quy định của luật hiện hành. Giám đốc đại lý ký và đóng dấu trên toàn bộ báo cáo gửi cơ quan thuế đã hoàn thành cho doanh nghiệp và chịu trách nhiệm theo luật định. Việc ủy quyền cho đại lý thuế là tổ chức duy nhất được cấp phép kinh doanh hành nghề dịch vụ về thuế, vừa được đảm bảo về môi trường pháp lý, vừa được đảm bảo bằng uy tính của đại lý thuế. Hoàn toàn không phải bận tâm đến các khoản phạt do kê khai sai, kê nhầm, chậm nộp tờ khai …

Xem thêm:  Tổng hợp 10 trường hợp được hoàn thuế GTGT (VAT)

Với năng lực của mình đại lý thuế sẽ luôn phân tích, tính toán, tư vấn phương án để đạt được lợi ích chính đáng tối đa cho khách hàng.Trong trường hợp xảy ra sai sót do lỗi của đại lý thuế, đại lý thuế hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại xảy ra cho Doanh Nghiệp.

  • Thuận lợi cho việc kinh doanh

Ban giám đốc của đại lý thuế thường có mối quan hệ tốt với cán bộ thuế, nhiều sở ban ngành và nhiều loại hình doanh nghiệp khác như ngân hàng … Các mối quan hệ này sẽ hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh.

Đại Lý Thuế được phép cung cấp dịch vụ kế toán giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp siêu nhỏ

dai ly thue 3

Theo Bộ Tài Chính, tính đến tháng 7/2018, cả nước chỉ có 460 doanh nghiệp ĐLT hoạt động với 1.124 nhân viên hành nghề trong khi trên thực tế đã có 3.992 người được cấp Chứng chỉ hành nghề. Như vậy, số lượng nhân viên ĐLT hành nghề chiếm tỷ lệ thấp so với số người đã được cấp chứng chỉ (gần 29%).

Một trong những nguyên nhân khiến dịch vụ ĐLT chưa phát triển trong thời gian qua là do phạm vi cung cấp dịch vụ của ĐLT còn bị bó hẹp. Theo quy định trước đây, ĐLT chỉ làm thủ tục về thuế mà không được thực hiện các dịch vụ kế toán. Do đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ muốn thuê dịch vụ kế toán và kê khai thuế thì buộc phải thuê hai đơn vị (một là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, một là đơn vị ĐLT). Quy định này đã làm nảy sinh nhiều bất cập, gây khó khăn, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, hạn chế quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Do đó, Bộ Tài Chính quyết định mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ của ĐLT theo hướng bổ sung thêm dịch vụ tư vấn thu và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC v/v Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (có hiệu lực từ ngày 12/03/2021)

Qua đó, các ĐLT ngày một khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng kinh tế.

Xem thêm:

Lời kết

Các nghiệp vụ về Thuế rất phức tạp, đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm… Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ Đại lý thuế là điều vô cùng cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp. Tax Plus Blog cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết này. Tax Plus chúc bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng, hãy ghé tham Website để cập nhật những thông tin chi tiết và chuyên sâu nhất.

Đánh giá bài viết post