Chỉ số CSAT là gì? 4 cách cải thiện chỉ số Customer Satisfaction Score

🆘 Xem thêm

Lời kết

Hy vọng thông qua bài viết trên của TaxPlus Blog, quý đọc giả đã hiểu thêm chỉ số CSAT là gì, lý do nên đo lường chỉ số CSAT và các cách cải thiện chỉ số Customer Satisfaction Score.