Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN cần biết

Trong hoạt động kinh doanh sẽ có nhiều khoản chi phí phát sinh và khoản đó sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế. Có một số khoản sẽ được khấu trừ nhưng sẽ có một số khoản chi phí không được khấu trừ thuế. Biết rõ các khoản phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN giúp doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các hóa đơn chứng từ cần thiết. Để rõ hơn về các khoán chi phí này bạn đọc hãy cùng Taxplus tìm hiểu xem ngay thông tin dưới bài viết.

Thuế TNDN là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp được biết đến là một loại thuế trực thu, có nghĩa là đánh trực tiếp vào các khoản thu nhập doanh nghiệp phải chịu thuế. Thuế TNDN sẽ bao gồm các khoản thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các loại thu nhập khác theo luật định nhà nước ban hành.

Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ theo công thức như sau: “Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN”.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thu nhập mà doanh nghiệp phải chịu thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thu nhập mà doanh nghiệp phải chịu thuế

Xem thêm:

Tổng hợp các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN chi tiết

Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN sẽ được quy định thành các mục như sau:

1. Những chi phí không đáp ứng đủ điều kiện được khấu trừ thuế TNDN

Trong kinh doanh sẽ có một số khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó là:

 • Phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của nhà nước.
 • Đối với các chi phí có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên phải có bằng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Xem thêm:  CSR là gì? Tầm quan trọng các loại trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Doanh nghiệp không có hóa đơn, bảng kê chứng minh sẽ không được trừ thuế
Doanh nghiệp không có hóa đơn, bảng kê chứng minh sẽ không được trừ thuế

2. Khoản chi phí khấu hao tài sản cố định

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN phải kể đến chi phí khấu hao tài sản cố định. Tài sản này không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Các tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của doanh nghiệp cũng không được khấu trừ thuế.

Đối với các tài sản cố định không được quản lý theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp thì cùng không được miễn trừ thuế TNDN. Ngoài ra các khoản không trừ thuế còn có phần trích biểu hao xuất quy định về trích biểu hao tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị.

Xem thêm:

3. Khoản chi phí nguyên liệu, nhiên vật liệu vượt phần tiêu hao hợp lý

Đối với các chi phí liên quan đến vượt mức tiêu hao của nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu hay năng lượng, hàng hóa sẽ được tính thuế phần vượt mức. Cái này đã được nhà nước ban hành rõ định mức đối với từng loại vật liệu.

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN được quy định rõ ràng
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN được quy định rõ ràng

4. Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN khác

Bên cạnh các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN kể trên thì còn rất nhiều chi phí khác không miễn thuế. Cụ thể bao gồm:

 • Các chi phí mà doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, bảng kê.
 • Các chi phí về tiền thuê tài sản cá nhân mà không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ cho thuê.
 • Các chi phí về tiền công, tiền lương, tiền thưởng mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động.
 • Các khoản chi phí mua trang phục như chi bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Ngoài ra còn có chi bằng tiền cho người lao động quá 5 triệu đồng/người/năm.
 • Chi phí trả thưởng cho các sáng kiến, cải tiến trong hoạt động của doanh nghiệp.
 • Các khoản chi phụ cấp cho xe đi nghỉ phép không có hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của Bộ Luật Lao động.
 • Các khoản chi tiền được trừ nhưng lại không chi đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc chi vượt quá chỉ tiêu cho phép.
 • Các khoản chi phí trả tiền điện, tiền nước cho doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
 • Các khoản trích dẫn, lập và sử dụng những khoản dự phòng không đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng.
 • Các khoản chi tiền trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ như sửa chữa tài sản cố định theo chu kỳ,…
 • Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái sẽ nằm trong mục các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.
 • Chi phí tài trợ cho giáo dụng chi không đúng đối tượng hoặc chi không có hồ sơ xác định tài khoản hỗ trợ.
 • Khoản chi cho y tế không đúng đối tượng hoặc chi không có hồ sơ xác định tài khoản hỗ trợ.
 • Khoản chi tài trợ làm nhà cho người nghèo không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định.
 • Khoản chi vượt mức phí quản lý kinh doanh mà công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thương mại tại Việt Nam.
 • Khoản chi không tương ứng với phần doanh thu tính thuế của doanh nghiệp.
 • Khoản chi cho hỗ trợ đoàn thể, tổ chức xã hội, từ thiện hoặc chi support address.
 • Khoản chi liên quan đến phát hành cổ phiếu, trái phiếu trực tiếp.
 • Các khoản chi phạt về vi phạm hành chính.
 • Các khoản thuế.
Xem thêm:  Công ty không đóng BHXH cho NLĐ bị phạt thế nào?
Thuế TNDN sẽ không được khấu trừ ở một số trường hợp đặc biệt
Thuế TNDN sẽ không được khấu trừ ở một số trường hợp đặc biệt

Điều kiện đáp ứng thuế thu nhập doanh nghiệp được khấu trừ

Để được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau (theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC):

 • Là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các khoản chi phí đó phải có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi phí đó phải có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và khi thanh toán phải có chứng từ không sử dụng tiền mặt.

Khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và chứng minh được khoản chi phí đó thì sẽ được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chứng minh khoản chi liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sẽ được trừ thuế
Chứng minh khoản chi liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sẽ được trừ thuế

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mất bao lâu?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nhiều thời gian nhưng cũng được nhà được ban hành thời gian cụ thể. Đó là:

 • Nếu doanh nghiệp hoạt động có năm tài chính trùng với năm dương lịch thì hạn cuối cùng quyết toán thuế là vào tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch – 31/3.
 • Nếu doanh nghiệp có năm tài chính hoạt động khác với năm dương lịch thì thời gian quyết toán thuế cuối cùng sẽ vào tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Xem thêm:  SLA là gì? Vai trò của SLA đối với doanh nghiệp

Ngoài ra thời gian quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các trường hợp đặc biệt sẽ được quy định như sau:

 • Nếu doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng hoặc tái tổ chức cơ cấu kinh doanh thì thời hạn nộp quyết toán thuế là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh sự kiện.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp sự cố hỏa hoạn, thiên tai hoặc gặp tai nạn bất ngờ thì phải làm đơn đề nghị gia hạn nộp quyết toán cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời gian gia hạn nộp quyết toán thuế sẽ không quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN.
Nộp quyết toán thuế đúng thời hạn để tránh bị phạt 
Nộp quyết toán thuế đúng thời hạn để tránh bị phạt

Lời kết

Thông qua các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN tổng hợp trên bài viết sẽ giúp bạn đọc biết thêm nhiều thông tin thú vị. Mỗi khoản chi phí đều cần phải có các hóa đơn, chứng từ đầy đủ chứng minh thì mới được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Bạn hãy dựa vào đó để nhận biết và hạch toán các hóa đơn một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

CÔNG TY TNHH TAXPLUS SOLUTION

TAX PLUS SOLUTION COMPANY LIMITED

 • MST: 0317463818
 • Địa chỉ: 329 – 331 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TPHCM
 • Điện thoại: 0853 9999 77
 • Email: info@taxplus.vn
 • Support: hotro@taxplus.vn
Đánh giá bài viết post