Điều kiện & mức hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2023 [Cập nhật mới]

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 được tính như thế nào? Cần những điều kiện gì để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Tất cả sẽ được TaxPlus giải đáp ở bài viết tổng hợp “Điều kiện & mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2023” này nhé!

Bảo hiểm thất nghiệp là gì

bao hiem that nghiep

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, bảo hiểm thất nghiệp được đánh giá là phao cứu sinh giải quyết khó khăn cho người lao động. Đây là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm.

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở quỹ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành. Đem đến cơ hội việc làm cho người lao động, đồng thời cũng giúp doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn nhân công phù hợp.

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

bao hiem that nghiep

Không ít người lao động vẫn còn thắc mắc rằng mình có việc làm rồi thì cần thiết tham gia bảo hiểm thất nghiệp nữa không. Nội dung sau sẽ cung cấp thông tin để người đọc nắm rõ những đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Pháp luật.

Người lao động

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động:

 • Không xác định thời hạn
 • Xác định thời hạn
 • Theo mùa vụ
 • Theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Ngoại lệ:

Người lao động đang hưởng chế độ lương hưu, người giúp việc trong gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Xem thêm:  Ký quỹ là gì? Quyền & nghĩa vụ 3 bên tham gia giao dịch ký quỹ

Lưu ý:

Trường hợp người lao động thực hiện nhiều hợp đồng lao động cùng một thời điểm thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên sẽ có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước
 • Đơn vị sự nghiệp công lập
 • Tổ chức chính trị – xã hội
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động

Lưu ý:

Người sử dụng lao động cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức bảo hiểm xã hội với thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc bắt đầu có hiệu lực.

Người sử dụng lao động cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp với mục đích

 • Chia sẻ rủi ro bằng việc trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm
 • Hỗ trợ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

bao hiem that nghiep 3

Dựa vào mức hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể thấy, số tiền trợ cấp thất nghiệp dù không phải nhiều nhưng cũng đủ để giúp người lao động trang trải trong thời gian thất nghiệp, hoặc chờ đợi tìm kiếm công việc mới

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
 • Hỗ trợ học nghề
 • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng
 • Nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm    

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 2020

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 2019 hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động có sự khác nhau cụ thể như sau:

 • Người lao động đóng 1% tiền lương hàng tháng
 • Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Xem thêm:  Chi phí thành lập công ty - Chuẩn pháp lý 2023

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020

Hiện nay, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2019 được xác định bằng mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp nhân với 60%

Lưu ý:

 • Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp gián đoạn trước khi thất nghiệp thì mức bình hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính trên tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi chấm dứt hợp đồng lao động lao động
 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng, đóng đủ từ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì sẽ được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không được quá 12 tháng.
 • Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 • Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ

Hồ sơ hưởng

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc chứng nhận đã hoàn thành công việc
 • Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động
 • Quyết định thôi việc
 • Quyết định sa thải
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Sổ bảo hiểm xã hội
Xem thêm:  Cách tính mức hưởng BHXH 1 lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội bao gồm các bước sau

Bước 1: Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tới trung tâm dịch vụ việc làm.

Bước 2: Nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo ngày ghi trong phiếu hẹn.

Bước 3: Tới cơ quan bảo hiểm xã hội nhận trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ trung tâm dịch vụ việc làm, người muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần tới cơ quan bảo hiểm xã hội để ký nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Bước 4: Nhận trợ cấp thất nghiệp theo tháng

Hàng tháng người muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp chỉ cần đến trung tâm dịch vụ việc làm để nhận trợ cấp và cam kết thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo đúng quy định.

Nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp, sau khi hoàn tất thủ tục & hồ sơ sẽ nhận bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện tại nơi đăng ký ban đầu.

Trường hợp đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu chuyển đổi thì người lao động có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực khác.

Xem thêm: Cho thuê văn phòng ảo giá rẻ từ 595k

Lời kết

Bảo hiểm thất nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sử dụng nhân lực của xã hội. Mong rằng với nội dung bài viết được TaxPlus tổng hợp sẽ giúp ích cho người lao động & doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề này.

Trường hợp nếu còn thắc mắc cần được giải đáp hãy gọi Hotline: 0853 9999 77 để được Tax Plus giải đáp & tư vấn trực tiếp. Hoặc có thể để lại câu hỏi ở phần bình luận cuối bài viết này. Tax Plus sẽ trả lời tất cả thắc mắc của bạn.

Xuất bản ngày: 19/08/2019 @ 07:30

Đánh giá bài viết post