Bảng cân đối kế toán là gì? Phương pháp lập bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được xem là công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Chúng giúp kiểm tra tính chính xác, độ cân đối của các tài khoản trong bản báo cáo tài chính. Tuy nhiên khái niệm bảng cân đối kế toán là gì vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Trong bài viết dưới đây, cùng theo chân Tax Plus để tìm hiểu về định nghĩa và những thông tin liên quan đến chúng. Tham khảo ngay để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp chuẩn xác nhất.

Bảng cân đối kế toán là gì?

Đây là một bản báo cáo tài chính doanh nghiệp quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Các con số trên bảng cung cấp cái nhìn tổng quát tình hình tài chính của doanh nghiệp ở một thời điểm cụ thể. Chúng phản ánh đầy đủ giá trị tài sản hiện có (TS) và nguồn hình thành tài sản đó (NV).

Bảng cân đối kế toán là hệ thống phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu sẽ được phân loại, sắp xếp thành từng mục cụ thể, tuỳ thuộc vào yêu cầu và tiêu chí của cấp quản lý. Nhờ vậy mà chúng sẽ phù hợp và đáp ứng được nhu cầu về thông tin tài chính của các bên liên quan.

Khái niệm bảng cân đối kế toán
Khái niệm bảng cân đối kế toán

Nội dung, kết cấu của bảng cân đối kế toán

Với khái niệm bảng cân đối kế toán là gì, ta biết rằng chúng phản ánh giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản. Đó cũng chính là kết cấu của bảng, bao gồm: Tài sản và Nguồn vốn. Mỗi phần đều phản ánh một khía cạnh quan trọng báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Xem thêm:  TOP 10 kỹ năng mà lãnh đạo cần có thời hiện đại

Phần tài sản

Bên phần tài sản sẽ phản ánh giá trị của tất cả tài sản hiện có của doanh nghiệp. Tài sản này sẽ được tính tại thời điểm lập báo cáo và chúng phải thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp. Tức là không bắt buộc tài sản đó doanh nghiệp có quyền sở hữu hay không.

Tài sản bao gồm: 

 • Tài sản ngắn hạn (TSNH): đây là nhóm tài sản lưu động. Chúng bao gồm những danh mục trong bảng cân đối kế toán có thể chuyển thành tiền mặt trong khoảng thời gian 1 năm. Chẳng hạn như. tiền mặt, các khoản thu ngắn hạn khác, những tài sản có tính thanh khoản khác.
 • Tài sản dài hạn (TSDH): Là những tài sản mà doanh nghiệp dự kiến sử dụng, thay thế trên 12 tháng,  có giá trị >10.000.000đ. Thông thường, TSDH sẽ khó chuyển thành tiền mặt, tính thanh khoản thấp.
Bảng cân đối kế toán là gì? - Tài sản ngắn hạn và dài hạn là gì?
Bảng cân đối kế toán là gì? – Tài sản ngắn hạn và dài hạn là gì?

Phần nguồn vốn

Nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập bản báo cáo. Chúng cho biết doanh nghiệp phải có trách nhiệm phải trả đối với khoản nợ là bao nhiêu.

Phần nguồn vốn bao gồm: 

 • Nợ phải trả (NPT): các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong tương lai. Bao gồm các khoản vay ngắn hạn và khoản vay dài hạn.
 • Vốn chủ sở hữu (VCSH): nguồn vốn mà doanh nghiệp đã huy động được.

Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là gì? Vì sao việc lập bảng cân đối kế toán lại quan trọng như vậy? Tại sao các doanh nghiệp buộc phải tiến hành công việc này vào cuối kỳ kế toán? Cùng chúng tôi điểm qua những ý nghĩa của loại bảng này để lý giải cho những câu hỏi trên.

Xét ở phần tài sản

 • Mặt pháp lý: Chúng phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Thông qua đó, chúng thể hiện rõ tính minh bạch, trung thực trong báo cáo tài chính.
 • Mặt kinh tế: Chúng cung cấp các thông tin về quy mô, sự phân bổ vốn và tài sản của doanh nghiệp. Các bên liên quan có thể đánh giá tổng quát về quy mô vốn cũng như cách sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nhờ vậy mà khách hàng, đối tác,… sẽ hiểu rõ hơn về cấu trúc tài sản, khả năng tài chính của doanh nghiệp.
Xem thêm:  Top 11+ quán cà phê Quận 6 yên tĩnh
Ý nghĩa về mặt tài sản của bảng cân đối kế toán
Ý nghĩa về mặt tài sản của bảng cân đối kế toán

Xét ở phần nguồn vốn

 • Mặt pháp lý: Chúng cho biết trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp phải chịu với các khoản nợ. Nhờ vậy mà giúp doanh nghiệp tạo độ tin cậy, minh bạch khi thể hiện trạng thái tài chính.
 • Mặt kinh tế: Chúng cung cấp thông tin về quy mô, cấu trúc của vốn được đầu tư và huy động. Thông qua số liệu này, chúng ta có thể đánh giá tổng quan về quy mô, cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp. Đồng thời xác định được mức độ tự chủ về tài chính cũng như khả năng chịu rủi ro của doanh nghiệp.

Những hạn chế còn tồn đọng của bảng cân đối kế toán là gì?

 • Bảng này được lập theo nguyên tắc giá gốc thay vì nguyên tắc giá thực tế. Vì vậy chúng khá khó để giá trị tài sản theo sổ sách trùng với giá trị tài sản trên thị trường.
 • BCĐKT chỉ phản ánh các số liệu về tài sản và nguồn vốn tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Thông thường là giai đoạn đầu kỳ hoặc cuối kỳ kế toán. Do đó, việc dựa vào các con số này sẽ không dễ để đánh giá sự vận động tài sản và nguồn vốn.
Một số hạn chế của bảng cân đối kế toán
Một số hạn chế của bảng cân đối kế toán

>>> Đọc ngay: Tài khoản kế toán là gì? Ý nghĩa và các loại tài khoản kế toán

Nguyên tắc lập, trình bày bảng cân đối kế toán chuẩn xác

Việc lập, trình bày bảng cân đối kế toán là công việc đòi hỏi tính chuẩn xác rất cao. Trong BCĐKT, các khoản mục tài sản và nợ phải trả cần được trình bày chi tiết, riêng biệt. Người lập phải viết rõ ngắn hạn, dài hơn, tùy vào từng khoản mục của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải chú ý đến thời hạn của chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp để lập bảng chính xác. Cụ thể chúng được quy định như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh trong vòng 12 tháng

Điều kiện để phân loại tài sản và nợ phải trả ngắn hạn hay dài hạn:

 • Tài sản, Nợ phải trả được thu hồi, thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán được xếp vào loại ngắn hạn.
 • Ngược lại, Tài sản, Nợ phải trả được thu hồi, thanh toán >12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán, được xếp vào loại dài hạn. 
Bảng cân đối kế toán là gì? Cách lập bảng cho chu kỳ kinh doanh 12 tháng
Bảng cân đối kế toán là gì? Cách lập bảng cho chu kỳ kinh doanh 12 tháng

Trường hợp doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh kéo dài hơn 12 tháng

Điều kiện để phân loại tài sản và nợ phải trả ngắn hạn hay dài hạn như sau:

 • Tài sản, Nợ phải trả được thu hồi, thanh toán trong một chu kỳ kinh doanh bình thường. Chúng sẽ được xếp vào loại TS, NPT ngắn hạn.
 • Tài sản, Nợ phải trả được thu hồi, thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường. Chúng sẽ được xếp vào loại TS, NPT dài hạn. 
Xem thêm:  Trụ sở công ty được và không được đặt ở đâu?

Trường hợp các doanh nghiệp không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh do tính chất hoạt động

Trong trường hợp này, khó để phân biệt rõ giữa ngắn hạn và dài hạn. Vì vậy, mục Tài sản và Nợ phải trả sẽ được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. Nghĩa là khả năng chuyển đổi thành tiền mà không bị mất giá trị sẽ giảm dần.

Nguyên tắc lập, trình bày bảng cân đối kế toán chuẩn xác
Nguyên tắc lập, trình bày bảng cân đối kế toán chuẩn xác

>>> Nên xem: Tỉ số phần trăm là gì? Công thức tính tỉ số phần trăm và ví…

Dịch vụ lập bảng cân đối kế toán tại Tax Plus

Sau khi tìm hiểu về bảng cân đối kế toán là gì, chắc hẳn bạn cũng hiểu được tầm quan trọng của công cụ này. Tuy nhiên, vì đây là công việc yêu cầu tính chuẩn xác cao, nên việc lựa chọn các đơn vị hỗ trợ là rất cần thiết. Thấu hiểu được mong muốn của khách hàng, chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ lập bảng cân đối kế toán tại Tax Plus. 

Đến với Tax Plus, chúng tôi cam kết đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời dưới đây:

Thông tin được bảo mật hoàn toàn

Các thông tin của khách hàng đều được đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu làm rò rỉ, tiết lộ thông tin của khách hàng.

Giá cả phải chăng

Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với mức giá tốt nhất trên thị trường. Khách hàng không phải bận tâm về chi phí phải trả cho các vấn đề về thành lập doanh nghiệp, nghiệp vụ kế toán,…

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Dịch vụ kế toán tại Tax Plus cam kết sẽ hoàn thành công việc đúng thời hạn, nhằm tiết kiệm thời gian. Đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ sẵn sàng hỗ trợ, phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh. 

Tax Plus - lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn
Tax Plus – lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về bảng cân đối kế toán là gì? Mong rằng bạn đã trang bị cho mình những kiến thức vững chắc về vấn đề này. Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán, giải pháp marketing, văn phòng ảo, … Tax Plus là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Chúng tôi tin rằng với những giá trị cốt lõi mình mang lại sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh của bạn suôn sẻ hơn. Đó chính là sứ mệnh, mục tiêu hoạt động chính của đơn vị Tax Plus. Để nhận được nhiều ưu đãi mới nhất về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Lựa chọn Tax Plus để nâng tầm chất lượng kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn!

CÔNG TY TNHH TAX PLUS SOLUTION

 • Địa chỉ: 329-331 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM
 • Hotline: 0853 9999 77
 • Email: info@taxplus.vn
 • Website: https://taxplus.vn/
Đánh giá bài viết post